O Politologickém časopisu

Vydavatel

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity
Adresa: Joštova 10, 602 00 Brno, tel./fax: +420 549 495 769, e-mail: iips@fss.muni.cz, www.iips.cz

Redakce

Šéfredaktor: Petr Kaniok (kaniok@fss.muni.cz, tel.: 549 493 571)
Výkonný redaktor: Vlastimil Havlík (havlik@fss.muni.cz, tel.: 549 494 609)

Redakční rada

Petr Kaniok (Masarykova univerzita), Vlastimil Havlík (Masarykova universita), Ondřej Císař (Univerzita Karlova), Klaus Detterbeck (Otto von Guericke Universität Magdeburg), Kevin Deegan-Krause (Wayne State University), Marek Rybář (Masarykova univerzita), Ben Stanley (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Varšava), Miroslav Novák (Charles University), Maxmilián Strmiska (Univerzita Hradec Králové), Ladislav Cabada (Metropolitní univerzita Praha), Stanislav Balík (Masaryk University), Lukáš Linek (Akademie věd ČR), Dan Marek (Palacký Univerzity Olomouc).