Archiv 1/1994

Články

 • DOI PDF

  Americké prezidentské volby: Příspěvek k historické politologii

  Jiří Nehněvajsa
 • DOI PDF

  O některých aspektech vztahu kategorií moci a panství

  Vladimír Čermák
 • DOI PDF

  Nové pojmy v Ústavě České republiky

  Vladimír Klokočka
 • DOI PDF

  Přestavba státu a humanizace společnosti

  Ivan Gaďourek
 • DOI PDF

  Ústavní rámce a demokratická konsolidace: parlamentní versus prezidentská demokracie

  Alfred Stepan, Cindy Skach

Recenze

Informace