Archiv 4/2008

Články

 • DOI PDF

  Evropeizace politických stran a stranického systému v České republice

  Vít Hloušek, Pavel Pšeja
 • DOI PDF

  Kdy vymřou voliči KSČM? K věkové struktuře elektorátu KSČM

  Lukáš Linek
 • DOI PDF

  Přechod k demokracii v Jižní Koreji – teoretické uchopení s důrazem na roli masové mobilizace v procesu tranzice

  Karel Musílek

Materiály

 • DOI PDF

  Politická participace – koncepty a teorie

  Kateřina Vráblíková
 • DOI PDF

  Princip subsidiarity v právní a politologické perspektivě

  Tomáš Břicháček, Ondřej Krutílek

Recenze

Informace