Archiv 4/2010

Studie

 • DOI PDF

  Zápas o uvozovky: interpretační rámce v periodicích romského hnutí po roce 1989

  Martin Koubek, Ondřej Císař

Články

 • DOI PDF

  Integrace ČR a střední Evropy do Společného trhu EU

  Oldřich Krpec, Vladan Hodulák
 • DOI PDF

  Sociální politika v programech pravicových stran v letech 1989–1998

  Martin Kubata
 • DOI PDF

  Využití přístupů nového institucionalismu pro vysvětlení institucionálních změn v oblasti politiky regionálního rozvoje ve Slovinsku

  Damjan Lajh, Ladislav Cabada
 • DOI PDF

  Economic Potential of the Arctic Geopolitical Region

  Filip Chrášťanský, Zdeněk Kříž

Materiály

 • DOI PDF

  Učebnice v komparativní politologii na příkladech

  Vojtěch Ripka

Recenzní statě

 • DOI PDF

  Mezinárodní právo po 11. září 2001

  Lukáš Hoder

Recenze