Archiv 3/2012

Studie

 • Dvě dekády české zahraniční politiky a bezvýchodnost internacionalistické hegemonie

  Michal Kořan

Články

 • Mayor: The Strongest Player in Slovenian Local Government?

  Simona Kukovič, Miro Haček, Anja Grabner
 • Ženy v lokální politice – případová studie obcí do tří tisíc obyvatel v Moravskoslezském kraji

  Radomír Sztwiertnia, Dana Hellová
 • Čínsko-africké rozvojové vztahy – od Washingtonského k Pekingskému konsenzu

  Linda Piknerová

Materiály

 • Topografie regulace lobbingu

  Radana Kubová, Markéta Pitrová

Recenze