Archiv 4/2012

Studie

 • Strany a stranické soustavy v jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran

  Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek

Články

 • Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy

  Vít Hloušek
 • Finanční aspekty autonomie českých municipalit v postojích politických aktérů

  Ilona Kruntorádová, Petr Jüptner
 • Proč lidé nechodí k volbám? Několik poznámek k profilu nevoliče v postkomunistické Evropě

  Michal Nový

Recenze

Informace