Archiv 2/2013

Studie

 • Jak vysvětlovat volební účast na individuální úrovni?

  Lukáš Linek

Články

 • Stabilita mierového procesu v hlboko rozdelených spoločnostiach a faktory, ktoré ju ovplyvňujú: prípad Libérie

  Mária Kučerová
 • Časopriestorové aspekty rurality volebnej podpory rozhodujúcich politických strán na Slovensku v celoštátnom a regionálnom kontexte v období rokov 1998–2010

  Martin Plešivčák
 • Volební obvody ve volbách do Senátu

  Marek Antoš

Recenze

Informace