O nás

Czech Journal of Political Science/Politologický časopis je recenzované odborné periodikum, které vydává Mezinárodní politologický ústav v Brně. Jedná se o první vědecké recenzované politologické periodikum vycházející v České republice. První číslo vyšlo v roce 1994. Časopis vychází třikrát ročně (únor, červen, říjen).

Časopis nabízí reprezentativní platformu pro prezentaci výsledků původního politologického výzkumu, a tím se významně podílí na rozvoji politologie jako vědecké disciplíny a na jejím etablování v rámci ostatních sociálních věd. Časopis přináší odborné články, recenzerecenzní stati a informace o dění v politologické obci. Texty jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.

Autoři mohou texty zasílat do redakce na: havlik@fss.muni.cz a/nebo jirusek.martin@mail.muni.cz

Tematicky zahrnuje oblasti politické filosofie a teorie, komparativní politologie, politické sociologie, analýzy policy, evropských studií, mezinárodních vztahů, či bezpečnostních studií.

Časopis je poskytován redakci International Political Science Abstracts - Documentation Politique Internationale.

Časopis je zařazen do databází SCOPUSERIH PLUSUlrich's Periodicals Directory, Central and Eastern European Online Library, EBSCO.

Upozorňujeme všechny potenciální autory Politologického časopisu, že od ročníku 2014 časopis přechází na anglickou verzi. Podrobné pokyny jsou k dispozici na úvodní stránce čísla 1/2013.