Články

Obsahem článku může být prezentace výsledků původního empirického výzkumu, případně příspěvek do teoretické či metodologické diskuse současného politologického výzkumu. Maximální rozsah článku by neměl překročit 9 000 slov. Článek prochází recenzním řízením. Články musí obsahovat poznámkový aparát a seznam použité literatury v souladu s citační normou Politologického časopisu.

Recenze

Maximální rozsah recenze je 2 000 slov. Cílem recenze je kritickým způsobem představit monografie zabývající se aktuálními tématy politologického výzkumu (nemělo by se jednat o publikace starší dvou let). Vedle představení autora recenzované publikace by měla recenze obsahovat informace o struktuře a obsahu knihy a základní zhodnocení z hlediska jejího přínosu k současnému politologickému výzkumu. Recenze nejsou podstoupeny recenznímu řízení a nemusejí obsahovat poznámkový aparát.

Informace

Jedná se o krátký text (maximálně 1 000 slov), který zpravidla podává informace o proběhnuvší významné konferenci či kongresu týkajících se politologického výzkumu. Informace by měla čtenáře seznámit se základními údaji o události, jejím významu, případně s obsahem vybraných příspěvků. Informace neprochází recenzním řízením.