1. Bakke, Elisabeth and Sitter, Nick. 2013. ‘Why do parties fail? Cleavages, government fatigue and electoral fail- ure in the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2012.’ East European Politics 29, no. 2, 208–225. Bakker, Ryan and Edwards, Erica and Hooghe, Liesbet and Jolly, Seth and Marks, Gary and Polk, Jona- than and Rovny, Jan and Steenbergen, Marco and Vachudova, Milada. 2015. 2014 Chapel Hill Expert Survey. Version 2015.1. Chapel Hill, NC: University of North Carolina (chesdata.eu.). Barigazzi, Jacopo. 2016. ‘Slovakia outlines alternative migration plan.’ Politico. 16th November 2016 (http:// www.politico.eu/article/robert- co-slovakia-outlines-alternative-migration-plan-dublin-regulation/). BBC. 2015. ‘Migrants crisis: Slovakia “will only accept Christians”.’ BBC. 19th August 2015 (http://www. bbc.com/news/world-europe-33986738).
  https://doi.org/10.1080/21599165.2013.786702
 2. Bútorová, Zora and Oľga Gyárfášová. 2011. ‘Slovakia votes: Public opinion and electoral behavior.’ In: Visegrad Elections 2010. Eds. Oľga Gyárfášová and Grigorij Mesežnikov. Bratislava: Institute for Public A airs, 129–166.
  <nenalezeno>
 3. Bútorová, Zora and Gyárfášová, Oľga and Slosiarik, Martin. 2012. ‘Verejná mienka a voličské správanie.’ In: Slovenské voľby ‘12. Čo im predchádzalo, postoje a výsledky. Ed. Vladimír Krivý. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 137–202.
  <nenalezeno>
 4. Buzan, Barry and Wæver, Ole and de Wilde, Jaap. 1998. Security: A New Framework for Analysis. Boulder and London: Lynne Rienner.
  <nenalezeno>
 5. Čikovský, Konštantín and Hruška, Matej. 2015. ‘Fico a Sulík rozumejú, čo je pre ich voliča ľavičiar a liberal.’ Denník N. 21st November 2015 (https://dennikn.sk/301173/ coasulikrozumejucojepreichvolicalaviciaraliberal/).
  <nenalezeno>
 6. CSES Slovensko. 2010. Voličské správanie na Slovensku. Slovak archive of social data (http://sasd.sav.sk/ sk/data_katalog_abs.php?id=sasd_2010002).
  <nenalezeno>
 7. Deegan-Krause, Kevin. 2006. Elected A nities: Democracy and Party Competition in Slovakia and the Czech Republic. Stanford: Stanford University Press.
  <nenalezeno>
 8. Denník N. 2016. ‘Ficov prvý rozhovor: Bojovali sme s mimovládnym sektorom, ktorý bol často dotovaný zo zahraničia.’ Denník N. 25th May 2016 (https://dennikn.sk/470467/ co-poskytol-rozhovor-tasr-bojovali-mimovladnym-sektorom-ktory-bol-casto-dotovany- nancovany-zo-zahranicia/).
  <nenalezeno>
 9. Deutsche Welle. 2016. ‘Con ict Zone.’ Deutsche Welle. 20th July 2016 (http://www.dw.com/en/slovak- foreign-minister-miroslav-lajcak-our-people-havent-been-exposed-to-muslims-and-theyre-frightened/a-19414942).
  <nenalezeno>
 10. Eurobarometer. 2005. Standard Eurobarometer 63, Public Opinion in the Europe Union: First Results. Brussels: European Commission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/archives/eb/ eb63/eb63.4_en_ rst.pdf ).
  <nenalezeno>
 11. Eurobarometer. 2008. Eurobarometer 68, Public Opinion in the Europe Union. Brussels: European Commission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/archives/eb/eb68/eb_68_en.pdf). Eurobarometer. 2010. Eurobarometer 73, Public Opinion in the Europe Union: Report, Vol. 1. Brussels: European Commission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/archives/eb/eb73/eb73_vol1_en.pdf).
  <nenalezeno>
 12. Eurobarometer. 2012. Standard Eurobarometer 78. Tables of results: First results. Brussels: European Commission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm).
  <nenalezeno>
 13. Eurobarometer. 2014. Standard Eurobarometer 82, Autumn 2014, Public Opinion in the Europe Union: First Results. Brussels: European Commission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/ archives/eb/eb82/eb82_en.htm).
  <nenalezeno>
 14. Eurobarometer. 2015a. Standard Eurobarometer 83, Spring 2015, Public Opinion in the Europe Union: First Results. Brussels: European Commission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/ archives/eb/eb83/eb83_en.htm).
  <nenalezeno>
 15. Eurobarometer. 2015b. Standard Eurobarometer 84, Autumn 2015, Public Opinion in the Europe Union: First Results. Brussels: European Commission (ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/index. cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/70150).
  <nenalezeno>
 16. Eurobarometer. 2015c. Standard Eurobarometer 83, Spring 2015, Tables of Results. Brussels: European Com- mission (http://ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/archives/eb/eb83/eb83_anx_en.pdf).
  <nenalezeno>
 17. Eurobarometer. 2015d. Standard Eurobarometer 84, Autumn 2015, Annex, Public Opinion in the Euro- pean Union. Brussels: European Commission (ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/index. cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/70297).
  <nenalezeno>
 18. Eurobarometer. 2016a. Standard Eurobarometer 85, Spring 2016, Public Opinion in the Europe Union: First Results. Brussels: European Commission (ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/index. cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/75902).
  <nenalezeno>
 19. Eurobarometer. 2016b. Standard Eurobarometer 85, Spring 2016, Annex, Public Opinion in the European Union. Brussels: European Commission (ec.europa.eu/commfronto ce/publicopinion/index.cfm/ ResultDoc/download/DocumentKy/70297).
  <nenalezeno>
 20. European Commission. 2014. Slovakia Country info: Projects (http://ec.europa.eu/budget/mycountry/ SK/index_en.cfm).
  <nenalezeno>
 21. European Commission. 2015a. A European Agenda on Migration (http://ec.europa.eu/dgs/home-a airs/ what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_ on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf ).
  <nenalezeno>
 22. European Commission. 2015b. Refugee Crisis: Q&A on Emergency Relocation (http://europa.eu/rapid/ press-release_MEMO-15-5698_en.htm).
  <nenalezeno>
 23. European Commission. 2016. Commission Sta Working Document: Country Report Slovakia, SWD(2016) 93 nal (https://ec.europa.eu/info/publications/2016-european-semester-country-report-slovakia_en) European Council. 2016. European Council meeting (15 December 2016) – Conclusions. EUCO 34/16 CO EUR 10 CONCL 5 (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions- nal/).
  <nenalezeno>
 24. EES. 2014. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, GESIS Data Archive, Cologne. ZA5160 Data le Version 2.0.0 (http://europeanelectionstudies.net/european-election-studies/ees-2014-study/ voter-study-2014).
  <nenalezeno>
 25. European Union. 2016. Consolidated version of the Treaty on European Union (http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT).
  <nenalezeno>
 26. Eurostat. 2016. Eurostat Statistics explained. Migration and migrant population statistics (http://ec.europa.
  <nenalezeno>
 27. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics). EUVOX. 2014. EU-wide voting advice application (VAA) for the 2014 elections to the European Parliament (http://www.euvox2014.eu/).
  <nenalezeno>
 28. Findor, Andrej and Maďarová, Zuzana and Ostertágová, Alexandra and Kanovský, Martin and Sirota Miroslav and Hruška, Matej. 2015. ‘Morálne základy politických postojov slovenských voličiek a vo- ličov.’ In: 2013 dva roky po: aký je obraz a podpora Mariána Kotlebu a ako účinne zmierňovať extrémne postoje. Bratislava: CENAA (http://cenaa.org/wp-content/uploads/2015/10/texty_konferencia_2_ - nal_2.pdf ).
  <nenalezeno>
 29. Fisher, Sharon. 2006. Political Change in Post-Communist Slovakia and Croatia. New York and Basing- stoke: Palgrave.
  <nenalezeno>
 30. Gabrižová, Zuzana. 2016. Slovenská cesta do jadra EÚ. Bratislava: Euraktiv (http://www.euractiv.sk/slov- enske-predsednictvo/zoznam_liniek/slovenska-cesta-do-jadra-eu-000341).
  <nenalezeno>
 31. Gyárfášová, Oľga. 2017. Spätný pohľad na voľby 2016: demokratický process a ideologické pro ly voličov. Existuje zhoda medzi voličmi a ‘ich’ stranami? (http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/2543_at- tach_TB_Gyarfasova_prezentacia.pdf ).
  <nenalezeno>
 32. Gyárfášová, Oľga. 2015. ‘Euroscepticism – A Mobilising Appeal? Not for All!’ Politics in Central Europe 11, no. 1, 30–50.
  <nenalezeno>
 33. Gyárfášová, Oľga and Henderson, Karen. 2015. ‘Slovakia and the turnout conundrum.’ EES2014 Confer- ence, 6. – 8. November 2015. Mannheim, Germany.
  <nenalezeno>
 34. Haidt, Jonathan. 2012. e Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Lon- don: Allen Lane.
  <nenalezeno>
 35. Haughton, Tim. 2014a. ‘Money, Margins and the Motors of Politics: e EU and the Development of Party Politics in Central and Eastern Europe.’ Journal of Common Market Studies 52, no. 1, 71–87.
  <nenalezeno>
 36. Haughton, Tim. 2014b. ‘Exit, choice and legacy: explaining the patterns of party politics in post-commu- nist Slovakia.’ East European Politics 30, no. 2, 210–229.
  https://doi.org/10.1080/21599165.2013.867255
 37. Haughton, Tim. 2003. ‘‘We’ll Finish What We’ve Started’: e 2002 Slovak Parliamentary Elections.’ Jour- nal of Communist Studies and Transition Politics 19, no. 4, 65–90.
  <nenalezeno>
 38. Haughton, Tim and Fisher, Sharon. 2008. ‘From the Politics of State-Building to Programmatic Politics. e Post-Federal Experience and the Development of Centre-Right Party Politics in Croatia and Slovakia.’ Party Politics 14, no. 4, 435–454.
  <nenalezeno>
 39. Haughton, Tim and Rybář, Marek. 2009. ‘A Tool in the Toolbox: Assessing the Impact of EU Membership on Party Politics in Slovakia.’ Journal of Communist Studies and Transition Politics 25, no. 4, 540–563. Haughton, Tim and Rybář, Marek. 2008. ‘A Change of Direction: e 2006 Parliamentary Elections and Party Politics in Slovakia.’ Journal of Communist Studies and Transition Politics 24, no. 2, 232–255. Henderson, Karen. 2004. ‘EU Accession and the New Slovak Consensus.’ West European Politics 27, no. 4, 652–670.
  https://doi.org/10.1080/13523270903310928
 40. Henderson, Karen. 2006. ‘Slovak Political Parties and the EU: From Symbolic Politics to Policies.’ In: e European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe. Eds. Paul G. Lewis and Zdenka Mansfeldova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 149–168.
  <nenalezeno>
 41. Henderson, Karen. 2001. ‘Euroscepticism or Europhobia: Opposition attitudes to the EU in the Slovak Republic.’ SEI Working Paper No. 50. Brighton: Sussex European Institute (http://www.sussex.ac.uk/ sei/publications/seiworkingpapers).
  <nenalezeno>
 42. Henderson, Karen. 1999. ‘Slovakia and the democratic criteria for EU accession.’ In: Back to Europe: Central and Eastern Europe and the European Union. Ed. Karen Henderson. London: UCL Press, 221–240. Holmes, Michael and Lightfoot, Simon. 2011. ‘Limited In uence? e Role of the Party of European Socialists in Shaping Social Democracy in Central and Eastern Europe.’ Government and Opposition 46, no. 1, 32–55.
  <nenalezeno>
 43. Kitschelt, Herbert. 1992. ‘ e Formation of Party Systems in East Central Europe.’ Politics and Society 20, no. 1, 7–50.
  <nenalezeno>
 44. Kitschelt, Herbert and Mansfeldova, Zdenka and Markowski, Radoslaw and Tóka, Gábor. 1999. Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-Party Competition. Cambridge: Cambridge University Press.
  <nenalezeno>
 45. ĽS Naše Slovensko. 2016. ‘10 bodov za naše Slovensko’. Naše Slovensko: noviny politickej strany Mariana Kotlebu. 7th February 2016 (http://www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2016/02/nase-slovensko-februar-2016.pdf ).
  <nenalezeno>
 46. Malová, Darina and Dolný, Branislav. 2016. ‘Economy and Democracy in Slovakia during the Crisis: From a Laggard to the EU Core.’ Problems of Post-Communism 63, no. 506, 300–312.
  https://doi.org/10.1080/10758216.2016.1200952
 47. Malová, Darina and Láštic, Erik and Rybář, Marek. 2005. Slovensko ako nový členský štát Európskej únie: Výzva z periférie? Bratislava: Friedrich Ebert Sti ung.
  <nenalezeno>
 48. Marks, Gary and Hooghe, Liesbet and Nelson, Moira and Edwards, Erica. 2006. ‘Party Competition and European Integration in East and West: Di erent Structure, Same Causality.’ Comparative Politics Studies 39, no. 2, 155–175.
  <nenalezeno>
 49. O ce of the President. 2017. Prezident Kiska: Bude to rok pravdy aj pre zahraničnú politiku (https://www. prezident.sk/article/prezident-kiska-bude-to-rok-pravdy-aj-pre-zahranicnu-politiku/).
  <nenalezeno>
 50. PES. 2016. PES Presidency declaration on SMER-SD Adopted by the PES Presidency on 16th June 2016 (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/partyofeuropeansocialists/pages/6500/attachments/origi- nal/1466168301/Declaration_Slovakia_FINAL_(AA).pdf ?1466168301).
  <nenalezeno>
 51. Rovny, Jan. 2014. ‘Communism, Federalism, and Ethnic Minorities: Explaining Party Competition Pat- terns in Eastern Europe.’ World Politics 66, no. 4, 669–708.
  https://doi.org/10.1017/S0043887114000227
 52. RTVS. 2015. ‘Správy RTVS.’ RTSV. 16th November 2015 (http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/80507). Rybář, Marek and Spáč, Peter. 2017. ‘ e March 2016 parliamentary elections in Slovakia: A political earthquake.’ Electoral Studies 45, 153–156.
  <nenalezeno>
 53. Samson, Ivo. 2001. ‘Slovakia: Misreading the Western Message.’ In: Democratic Consolidation in Eastern Europe. Volume 2: International and Transnational Factors. Eds. Jan Zielonka and Alex Pravda. Oxford: Oxford University Press, 363–382.
  <nenalezeno>
 54. Slovak Presidency of the Council of the EU. 2016. What EU membership brings to Slovakia (http://www. eu2016.sk/en/slovakia-and-the-eu/what-eu-membership-brings-to-slovakia).
  <nenalezeno>
 55. Smer-SD. 2015. Strana Smer-Sociálna Demokracia ostáva súčasťou strany Európskych socialistov (http:// strana-smer.sk/strana-smer-socialna-demokracia-ostava-sucastou-strany-europskych-socialistov). Statewatch. 2016. Slovak Presidency non-paper. E ective Solidarity: a way forward on Dublin revision (http://www.statewatch.org/news/2016/nov/eu-council-slovak-pres-non-paper-dublin-effective-solidarity-11-16.pdf ).
  <nenalezeno>
 56. Statistical O ce of the Slovak Republic. 2016. e Election to the National Council of SR 2016. Final Results (http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/en/data02.html).
  <nenalezeno>
 57. Szczerbiak, Aleks. 2015. What does the parliamentary election tell us about Polish politics? e Polish Politics Blog. 30th October 2015 (https://polishpoliticsblog.wordpress.com/2015/10/30/what-doesthe-parliamentary-election-tell-us-about-polish-politics/).
  <nenalezeno>
 58. Szczerbiak, Aleks and Taggart, Paul. 2003. ‘ eorising Party-Based Euroscepticism: Problems of De -nition, Measurement and Causality.’ Working Paper No. 69, Sussex European Institute (https://www. sussex.ac.uk/webteam/gateway/ le.php?name=epern-working-paper-12.pdf&site=266).
  <nenalezeno>
 59. TA3. 2015. V politike. TA3. 15th November 2015 (http://www.ta3.com/clanok/1072856/bezpecnost-slovenska.html).
  <nenalezeno>
 60. Tablet.tv. 2017. Záznam: Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR (2). 16th March 2017 (http://tv.teraz.sk/live/170311-500-106_live_20170316_mzv-2x5ez04j/11271/).
  <nenalezeno>
 61. Úrad vlády Slovenskej republiky. 2015. TB Predsedu vlády SR R. Fica a ministra obrany SR M. Glváča k teroristickým útokom v Paríži (http://www.vlada.gov.sk/tb-predsedu-vlady-sr-r- ca-a-ministraobrany-sr-m-glvaca-k-teroristickym-utokom-v-parizi/).
  <nenalezeno>
 62. Vachudova, Milada A. 2005. Europe Undivided: Democracy, Leverage, & Integration A er Communism. Oxford: OUP.
  <nenalezeno>
 63. Vachudova, Milada A. and Hooghe, Liesbet. 2009. ‘Postcommunist politics in a magnetic eld: How transition and EU accession structure party competition on European integration.’ Comparative European Politics 7, no. 2, 179–212.
  https://doi.org/10.1057/cep.2008.9
 64. Vachudova, Milada A. and Snyder, Timothy. 1996. ‘Are transitions transitory? Two types of political change in Eastern Europe since 1989.’ East European Politics & Societies 11, no. 1, 1–35.
  <nenalezeno>
 65. Visegrad Group. 2016. Joint Statement of the Heads of Governments of the V4 Countries (http://www. visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-of-the-160919).
  <nenalezeno>
 66. Visegrad Group. 2015. Joint Statement of the Heads of Government of the Visegrad Countries (www.visegradgroup/eu/calendar/2015/joint-statement-of-the-150904).
  <nenalezeno>
 67. White eld, Stephen and Rohrschneider, Robert. 2015. ‘ e Salience of European Integration to Party Competition: Western and Eastern Europe Compared.’ East European Politics and Societies and Cultures 29, no. 1, 12–39.
  <nenalezeno>
 68. Zákon 308/1991Zb zo 4.júla 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, Zmena: 394/2000 Z.z., Zmena: 201/2007 Z.z. (http://www.culture.gov.sk/vdoc/251/zakon-308-62.html).
  <nenalezeno>