1. Biezen, Ingrid van. 2003. Political Parties in New Democracies: Party Organization in Southern and East-Central Europe. Basingstoke – New York: Palgrave MacMillan. Böhmová, Olga 2012. Peake to řekla: stranu měli řídit i Michal Moroz a Jan Kubáček (http: //www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Peake-to-rekla-Stranu-meli-ridit-i-Michal-Moroz-a-Jan- Kubacek-229708); zveřejněno 18. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Carty, R. Kenneth. 2004. „Parties as Franchise Systems.“ Party Politics 10, č. 1, 5–24.
  DOI: <nenalezeno>
 3. ČSSD. 2011. Stanovy České strany sociálně demokratické (http://www.cssd.cz/ke-stazeni/stanovy/); ověřeno k 24. 10. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Dalton, Russell J. 2007. Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Deegan-Krause, Kevin a Haughton, Tim. 2010. „A Fragile Stability. The Institutional Roots of Low Party System Volatility in the Czech Republic, 1990–2009.“ Politologický časopis 17, č. 3, 227–241. Dolejší, Václav. 2010. Vládu podrželo vzájemné souznění Klause a Bárty (http://zpravy.idnes.cz/vla- du-podrzelo-vzajemne-souzneni-klause-a-barty-fu6-/domaci.aspx?c=A101222_103048_domaci_mad); zveřejněno 22. 12. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Eliášová, Kateřina a Valášková, Marie. 2012. Véčkařští rebelové se bojí, co na ně má Bárta v šuplíku (http://zpravy.ihned.cz/c1-55478910-veckarsti-rebelove-se-boji-co-na-ne-ma-barta-v-supliku), zveřejněno 18. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Eliášová, Kateřina. 2012. Dobeš končí kvůli „drakonickým“ škrtům (http://zpravy.ihned.cz/c1-55120350-dobes-konci-kvuli-drakonickym-skrtum-podivejte-se-na-osm-vladnich-odpadliku); zveřejněno 21. 3. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Farrell, David M. 2006. „Political Parties in a Changing Campaign Environment.“ In: Handbook of Party Politics. Eds. Richard S. Katz a William Crotty. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE, 122–133.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Havlík, Vlastimil a Hloušek, Vít. 2011. Czech political parties, their functions and performance: Assessing Czech party politics (rukopis).
  DOI: <nenalezeno>
 10. Havlík, Vlastimil. 2012. How to grasp the opportunity? The rise of party populism and the state of democracy in the Czech Republic (rukopis).
  DOI: <nenalezeno>
 11. Hloušek, Vít a Kopeček, Lubomír. 2012. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Brno: Barrister & Principal.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Hloušek, Vít. 2010. „Seeking a Type: the Czech Party System after 1989.“ Politics in Central Europe 6, č. 1, 90–109.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Honzejk, Petr a Šídlo, Jindřich. 2012. Karolína Peake: VV se chovaly jako UFO. Bárta by si měl odpočinout (rozhovor s Karolínou Peake) (http://zpravy.ihned.cz/c1-55397690-karolina-peake-vv-se-chovaly-jako-ufo-barta-by-si-mel-odpocinout); zveřejněno 12. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Hopkin, Jonathan a Paolucci, Caterina. 1999. „The business firm party model of party organisation: Cases from Spain and Italy.“ European Journal of Political Research 35, č. 3, 307–339.
  DOI: 10.1111/1475-6765.00451
 15. Hron, Michal. 2012. Je třeba zabránit vládě levice, míní John. VV chtějí předejít volbám (www.idnes.cz); zveřejněno 19. 4. 2012.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 16. iDNES.cz. 2011. Vít Bárta se postaví Johnovi, rozhodl se kandidovat na předsedu VV (http: //zpravy.idnes.cz/vit-barta-se-postavi-johnovi-rozhodl-se-kandidovat-na-predsedu-vv-p9o-/domaci.aspx?c=A110327_212523_domaci_brm); zveřejněno 27. 3. 2011.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 17. iDNES.cz. 2012. Jaké si Věci veřejné kladou podmínky pro setrvání ve vládě (http://zpravy.idnes.cz/ odchod-veci-verejnych-z-vlady-djh-/domaci.aspx?c=A120403_175514_domaci_zep); zveřejněno 3. 4. 2012.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 18. Jarmara, Tomáš. 2011. „TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989.“ Politologická revue 17, č. 1, 56–74.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 19. Katz, Richard a Mair, Peter. 1995. „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party.“ Party Politics 1, č. 1, 5–28.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 20. Keman, Hans a Krouwel, André. 2006. The Rise of a New Political Class? Emerging New Parties and the populist challenge in Western Europe. Amsterdam: Department of Political Science, Vrije Uni- versiteit Amsterdam. Working Paper, No. 2006/02; (http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/10635/1/ 57531770-0684-9487-84B821AD93C0C6E9.pdf).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 21. Kmenta, Jaroslav a Dolejší, Václav. 2011. Bárta šel do politiky kvůli zakázkám, vyplývá z jeho tajného plá- nu (http://zpravy.idnes.cz/barta-sel-do-politiky-kvuli-zakazkam-vyplyva-z-jeho-tajneho-planu-p9y-/ domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem); zveřejněno 7. 4. 2011.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 22. Kmenta, Jaroslav. 2011. Všehoschopní – Superguru Bárta. Praha: JKM.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 23. Koděra, Petr. 2012a. Bárta se chce zbavit rebela na dopravě Pavla Dobeše. Svého člověka tlačí i na školství (http://zpravy.ihned.cz/c1-55439600-barta-se-chce-zbavit-rebela-na-doprave-pavla-dobese-sveho-cloveka-tlaci-i-na-skolstvi); zveřejněno 16. 4. 2012.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 24. Koděra, Petr. 2012b. Radku Johne, odejdi, žádají Věci veřejné v dalších krajích. Rozhodne páteční grémium (http://ihned.cz/c1-55393950-radku-johne-odejdi-zadaji-veci-verejne-v-dalsich-krajich-rozhodne-patecni-gremium); zveřejněno 12. 4. 2012.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 25. Kopecký, Josef a Werner, Lukáš. 2012. Nečasova vláda dostala 105 hlasů, Peake od Bárty pohřební kytici (http://zpravy.idnes.cz/vlada-petra-necase-ziskala-podruhe-duveru-fgb-/domaci.aspx?c=A120427_ 172453_domaci_kop); zveřejněno 27. 4. 2012.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 26. Kopecký, Josef. 2010. Bárta složil funkci manažera VV. Nemáme kmotry, řekl straníkům John (http: //zpravy.idnes.cz/barta-slozil-funkci-manazera-vv-nemame-kmotry-rekl-stranikum-john-10p-/domaci.aspx?c=A101211_094618_domaci_kop); zveřejněno 11. 12. 2010.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 27. Kopecký, Josef. 2011. Ministr dopravy Bárta chce získat pozici ve vedení Věcí veřejných (http: //zpravy.idnes.cz/ministr-dopravy-barta-chce-ziskat-pozici-ve-vedeni-veci-verejnych-1c2-/domaci.aspx?c=A110104_100201_domaci_kop); zveřejněno 4. 1. 2011.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 28. Kopecký, Josef. 2012a. Bárta: Já se zašlapat do země nenechám. Tu radost jim neudělám (rozhovor s Vítem Bártou) (http://zpravy.idnes.cz/vit-barta-o-rozsudku-a-mandatu-poslance-d9y-/domaci. aspx?c=A120415_165313_domaci_kop); zveřejněno 15. 4. 2012.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 29. Kopecký, Josef. 2012b. Pojďme z vlády a tolerujme ji, zní z VV. Strana spíš dá koalici podmínky (http://zpravy.idnes.cz/vv-jsou-rozpolcene-zda-maji-odejit-z-vlady-fi9-/domaci.aspx?c=A120402_ 112140_domaci_kop); zveřejněno 2. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 30. Kopecký, Josef. 2012c. John: Přivedli jsme do politiky slabé kusy, které se daly uplatit (rozhovor s Radkem Johnem) (http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-radkem-johnem-0xr-/domaci.aspx?c=A120621_ 143311_domaci_kop); zveřejněno 21. 6. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 31. Kreuzer, Marcus a Pettai, Vello. 2004. „Patterns of Political Instability: Affiliation Patterns of Politicians and Voters in Post-Communist Estonia, Latvia, and Lithuania.“ Studies in Comparative International Development 38, č. 2, 76–98.
  DOI: <nenalezeno>
 32. Krouwel, André. 2006. „Party Models.“ In: Handbook of Party Politics. Eds. Richard S. Katz a William Crotty. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE, 249–269.
  DOI: <nenalezeno>
 33. KSČM. 2012. Stanovy Komunistické strany Čech a Moravy (http://www.kscm.cz/nase-strana/stanovy); ověřeno k 24. 10. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 34. Kundra, Ondřej a Svobodová, Ivana. 2011. Strach a úplatky nad VV. Respekt 14/2011.
  DOI: <nenalezeno>
 35. Kunštát, Daniel. 2011. Strany a voliči. Praha: CVVM (http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/ documents/c1/a6564/f3/pv111019.pdf); ověřeno k 23. 10. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 36. Kunštát, Daniel. 2012. Stranické preference a volební model v říjnu 2012. Praha: CVVM (http://cvvm.
  DOI: <nenalezeno>
 37. soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6899/f3/pv120922.pdf); ověřeno k 23. 10. 2012. Martinek, Jan. 2012. Za tři roky přišla ODS o devět tisíc členů (http://www.novinky.cz/domaci/ 267106-za-tri-roky-prisla-ods-o-devet-tisic-clenu.html); zveřejněno 10. 5. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 38. Matušková, Anna. 2010. Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006. Brno: muni press.
  DOI: <nenalezeno>
 39. MF DNES. 2011. Dokument: Bártův návrh etického kodexu VV (http://zpravy.idnes.cz/dokument-bartuv-navrh-etickeho-kodexu-vv-f1z-/domaci.aspx?c=A110517_112345_domaci_jj); zveřejněno 17. 5. 2011.
  DOI: <nenalezeno>
 40. Novák, Tomáš et al. 2012. Soud k Bártovým obálkám je absurdní reality show, prohlásil Klaus (http: //zpravy.idnes.cz/soud-s-bartou-je-absurdni-reality-show-mini-klaus-soudce-to-odmitl-100-/doma- ci.aspx?c=A120307_103113_domaci_jav); zveřejněno 7. 3. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 41. ODS. 2011. Stanovy Občanské demokratické strany (http://www.ods.cz/stanovy); ověřeno k 24. 10. 2012. Panebianco, Angelo. 1988. Political Parties: Organisation and Power. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 42. Pokorný, Jakub. 2012. Šéf přejmenované ABL: Sledovat politiky neodporovalo licenci (rozhovor s Michalem Fáberou) (http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-michalem-faberou-o-abl-a-mark2-corporation-pc0-/domaci.aspx?c=A120513_153048_domaci_zep); zveřejněno 14. 5. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 43. Pridham, Geoffrey. 2009. „Democratic Consolidation in the Czech Republic: Comparative Perspective after Twenty Years of Political Change.“ Politologický časopis 16, č. 4, 267–287.
  DOI: <nenalezeno>
 44. Rovenský, Jan. 2009. John: Doufám, že voliči nebudou blbá telata, která si vyberou svého řezníka (rozhovor s Radkem Johnem). Právo, 10. 10. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 45. Rovenský, Jan. 2010a. Huml podepsal dodatek, smlouva s véčky už nebude protiústavní. Právo, 4. 9. 2010. Rovenský, Jan. 2010b. O ankety véčkařů je mizivý zájem. Právo, 22. 6. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 46. Rovenský, Jan. 2011a. Bárta se chová jako šéf firmy, to se někdy zajídá, říkají véčkaři. Právo, 18. 3. 2011. Rovenský, Jan. 2011b. John: Ve vládě sedět nechci, ale myslím si, že by se Karolína Peake měla stát ministryní (rozhovor s Radkem Johnem). Právo, 25. 5. 2011.
  DOI: <nenalezeno>
 47. Stinglová, Helena a Golis, Ondřej. 2011. Klaus nepřijme demise. Ústavu zatím neporušuje (http: //www.lidovky.cz/klaus-neprijme-demise-ustavu-zatim-neporusuje-flv-/ln_domov.asp?c=A110411_ 113545_ln_domov_hs); zveřejněno 11. 4. 2011.
  DOI: <nenalezeno>
 48. Šamanová, Gabriela. 2011. Důvěra politickým stranám – září 2011. Praha: CVVM (http://cvvm.
  DOI: <nenalezeno>
 49. soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6571/f3/pv111014.pdf); ověřeno k 23. 10. 2012. Šťastný, Jiří. 2010. VV se rozhodly vládu podpořit, Klaus se stal garantem koaličních dohod (http: //zpravy.idnes.cz/vv-se-rozhodly-vladu-podporit-klaus-se-stal-garantem-koalicnich-dohod-1kh-/domaci.aspx?c=A101221_132446_domaci_taj), zveřejněno 21. 12. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 50. Trendy. 2012. Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 04/2012.
  DOI: <nenalezeno>
 51. VV. 2010a. Politický program (https://www.veciverejne.cz/politicky-program.html); ověřeno k 24. 10. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 52. VV. 2010b. Smlouva o úpravě vzájemných vztahů politické strany a kandidáta politické strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2010 (http://data.idnes.cz/ soubory/domaci/A100526_KLU_SMLOUVAVV.PDF); ověřeno k 18. 7. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 53. VV. 2011. Stanovy politické strany Věci veřejné (www.veciverejne.cz/stanovy.html); ověřeno k 26. 6. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 54. Wirnitzer, Jan a Brandejská, Anna. 2012. Věci veřejné couvají z demise, Peake a Dobeš se vzepřeli Johnovi (http://zpravy.idnes.cz/veci-verejne-couvaji-demise-dnes-nepodaji-f1v-/domaci.aspx?c= A120404_084414_domaci_jw); zveřejněno 4. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 55. Zvonková, Gabriela a Koděra, Petr. 2012. Naštvaní véčkaři opouštějí regionální buňky, V Havířově se VV úplně rozpadly (http://zpravy.ihned.cz/?p=010000_d&article[id]=55375510); zveřejněno 11. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>