1. Babiš, Andrej. 2012. Co dělalo ANO 2011? A co stávající strany? Mladá fronta DNES, 7. 8. 2012. Balík, Stanislav et al. 2010. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK. Balík, Stanislav. 2012. K uzoufání slabé strany. Lidové noviny, 6. 6. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Bezpečnostní informační služba. 2011. Výroční zpráva 2011. (http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html).
  DOI: <nenalezeno>
 3. Bouc, František. 2012. Úplatky létaly vzduchem. Ale čí byly? Lidové noviny, 22. 8. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Brož, Jan. 2012. Andrej Babiš posiluje v politice. Neúspěšně lanařil i Švejnara. Mladá fronta DNES, 15. 2. 2013.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR. 2005. Sociální rozdíly mezi skupinami. Tisková zpráva ov51220, Výzkum: Naše společnost 2005, v 05–11, listopad 2005.
  DOI: <nenalezeno>
 6. ČTK. 2013. Majitel Agrofertu Babiš se stal znovu šéfem hnutí ANO. ČTK, 2. 3. 2013. (http:// www.ceskenoviny.cz/zpravy/majitel-agrofertu-babis-se-stal-znovu-sefem-hnuti-ano-2011/908438). Dalton, Russel a Wattenberg, Martin. 2002. „Unthinkable Democracy: Political Change in Advanced Industrial Democracies.“ In: Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Eds. Russel Dalton a Martin Wattenberg. Oxford: Oxford University Press, 3–16.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Dolejší, Václav. 2008. Tajemný nábor členů ODS. Mladá fronta Dnes, 11. 12. 2008.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Dolejší, Václav. 2009. Kmotři nebo Topolánek. Mladá fronta Dnes. 20. 11. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Duverger, Maurice. 1964. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. London: Methuen.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Dvořáková, Vladimíra. 2012. Rozkládání, rozkrádání státu. Praha: Universum.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Farell, M. David a Webb, Paul. 2002. „Political Parties as Campaign Organizations.“ In: Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Eds. Russel Dalton a Martin Wattenberg. Oxford: Oxford University Press, 129–153.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Hloušek, Vít. 2012. „Věci veřejné: politické podnikání strany typu firmy.“ Politologický časopis č. 4, 322–339.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Hopkin, Jonathan a Paolucci Caterina. 1999. „The Business Firm Party Model of Party Organization: Cases from Spain and Italy.“ European Journal of Political Research 35, č. 3, 307–339. Chaloupská, Markéta. 2011. Šéf protikorupčního skončil. Mluví se o dvou nástupcích. Lidové noviny, 24. 2. 2011.
  DOI: 10.1111/1475-6765.00451
 14. Jansa, Petr a Bureš, Radim, eds. 2011. Studie národní integrity. Praha: Transparency – Česká republika. Kaiser, Daniel. 2009. Ulčák – člověk, který se vpil. Lidové noviny, 20. 11. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Kaiser, Daniel. 2010. Někdo ty hnusné kompromisy dělat musí. Lidové noviny, 17. 7. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Kaiserová, Zuzana. 2009. ODS nabírá lidi, kteří ji ani nevolí. Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Katz, Richard a Mair, Peter. 1995. „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party.“ Party Politics 1, č. 1, 5–28.
  DOI: 10.1177/1354068895001001001
 18. Kedroň, Radek. 2010. Praha: Odměny z firem pod napětím. Sahat nanejvýš opatrně. Hospodářské noviny, 19.–21. 11. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Kekic, Laza. 2007. The Economist Intelligence Unit’s index of democracy. In: The world of 2007. Democracy index. (http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf). Kirchheimer, Otto. 1966: „The Transformation of the Western European Party System.“ In: Political Parties and Political Development. Eds. Joseph La Palombara a Myron Weiner. Princeton: Princeton University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Klíma, Michal. 1998. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Klíma, Michal. 1999. „Skrytá tichá velká koalice.“ Politologický časopis 6, č. 2, 170–182.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Klíma, Michal. 2007. Česko a rozdělená Ukrajina. Hospodářské noviny, 10. 12. 2007.
  DOI: <nenalezeno>
 23. Klíma, Michal. 2010. „K pojetí antisystémovosti v kontextu nejen voleb 2010.“ In: Volby – svátek demokracie, nebo pletich? Ed. Vojtěch Šimíček. Brno: Muni PRESS, s. 23–35.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Klímová, Jana. 2009. Česká republika – země kmotrů. Mladá fronta Dnes, 23. 11. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Klímová, Jana. 2010. Pražský, úspěšný, Hulinský, Mladá fronta Dnes, 22. 11. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 26. Kmenta, Jaroslav. 2007. Kmotr Mrázek. Praha: JKM.
  DOI: <nenalezeno>
 27. Kmenta, Jaroslav. 2008. Kmotr Mrázek. II. Krakatice. Praha: JKM.
  DOI: <nenalezeno>
 28. Kmenta, Jaroslav. 2009. Kmotr Mrázek. III. Válka kmotrů. Praha: JKM.
  DOI: <nenalezeno>
 29. Kmenta, Jaroslav. 2011. Všehoschopní – Superguru Bárta. Praha: JKM.
  DOI: <nenalezeno>
 30. Kohout, Pavel, ed. 2011. Boj proti korupci. Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci Národní ekonomické rady vlády (NERV). Praha.
  DOI: <nenalezeno>
 31. Koole, Ruud. 1995. Cadre, Catch-all or Cartel: A Comment on the Notion of the Cartel Party. Conference in Manchester, England.
  DOI: <nenalezeno>
 32. Kreč, Luboš a Valášková, Marie. 2009. O kongresu ODS se jednalo tajně na Hluboké. Hospodářské noviny, 20.–22. 11. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 33. Kreč, Luboš a Valášková, Marie. 2010. Méně jídla, levnější pití. Šetřilo se na všem. Hospodářské noviny, 21. 6. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 34. Lebeda, Tomáš. 2012. Proč máme již šestnáct let příliš slabý politický systém. Mladá fronta DNES, 20. 4. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 35. Linek, Lukáš, ed. 2012. Voliči a volby 2010. Praha: Slon.
  DOI: <nenalezeno>
 36. Linek, Lukáš. 2002–2004. České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členství. Projekt GA ČR 407/02/0679, 2002–2004, s. 184–185.
  DOI: <nenalezeno>
 37. Linek, Lukáš. 2010. Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Praha: Slon.
  DOI: <nenalezeno>
 38. Lízal, Lubomír a Kočenda, Evžen. 2001. „State of Corruption in Transition: Case of the Czech Repub- lic.“ Emerging Markets Review 2, č. 2, 137–159.
  DOI: <nenalezeno>
 39. Mair, Peter a Biezen, Ingrid van. 2001. „Party Membership in Twenty European Democracies.“ Party Politics 7. č. 1, 5–21.
  DOI: 10.1177/1354068801007001001
 40. Máša, Pavel. 2007. Juščenkova zrada. Lidové noviny, 8. 10. 2007.
  DOI: <nenalezeno>
 41. Mlejnek, Josef. 2008. Palermo a klid. Lidové noviny, 13. 10. 2008.
  DOI: <nenalezeno>
 42. Mlejnek, Josef. 2010. S Nečasem do nepohody. Mladá fronta Dnes, 27. 3. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 43. Mlejnek, Josef. 2011. Od patu k superstátu. Lidové noviny, 6. 6. 2011.
  DOI: <nenalezeno>
 44. Nečas, Petr. 2010. Co také zaznělo na 21. kongresu ODS. Hospodářské noviny, 21. 6. 2010. Nosálková, Tereza. 2010. Český kmotr. Lidové noviny – Pátek, 2. 7. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 45. Novotný, Jan et al. 2011. „Korupce: Nejen fiskální problém a jeho řešení.“ In: Boj proti korupci. Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ed. Pavel Kohout. Praha, s. 39–46.
  DOI: <nenalezeno>
 46. Ovčáček, Jiří. 2010a. ČSSD pátrá po černých duších v Rathově a Paroubkově hájemství. Právo 14. 8. 2010. Ovčáček, Jiří. 2010b. Na Paroubkově Ústecku další pokus o masový nábor do ČSSD. Právo, 11. 6. 2010. Palata, Luboš. 2012. Prohraješ volby, jdeš do vězení. Lidové noviny, 15. 8. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 47. Panebianco, Angelo. 1988. Political Parties: Organisation and Power. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 48. Pečinka, Bohumil. 2008. Topolánek chce očistit stranu, již sám ušpinil. Mladá fronta Dnes, 17. 9. 2008. Pečinka, Bohumil. 2009. Nová třída. Reflex, č. 46, 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 49. Pečinka, Bohumil. 2010. ODS a kmotři. Mladá fronta Dnes, 22. 6. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 50. Pehe, Jiří. 2012. Chvála demokratického centralismu. Právo, 5. 6. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 51. Petrášová, Lenka. 2012. Třetí největší firma v Česku, mocná VZP, má nové šéfy. Mladá fronta DNES, 27. 11. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 52. Piskáček, Vladimír. 2012. Muž v pozadí několika kauz. Lidové noviny, 18. 8. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 53. Pokorný, Jakub a Janoušek, Artur. 2009. Válcování v ČSSD: Kočka přivedl nové lidi. Mladá fronta Dnes, 10. 12. 2009.
  DOI: <nenalezeno>
 54. Pokorný, Jakub. 2010. Černé duše opět v akci. Mladá fronta Dnes, 20. 3. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 55. Procházková, Petra. 2007. Skorotriumf odepisované Julie. Lidové noviny, 2. 10. 2007.
  DOI: <nenalezeno>
 56. Sartori, Giovanni. 2001. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: SLON.
  DOI: <nenalezeno>
 57. Scarrow, Suzan. 2002. „Parties without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment.“ In: Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Eds. Russel Dalton, a Martin Wattenberg. Oxford: Oxford University Press, 79–101.
  DOI: <nenalezeno>
 58. Skovajsa, Marek. 2008. Jak si vlastně stojí česká demokracie. Lidové noviny – Orientace, 12. 7. 2008. Syrovátka, Tomáš a Šťastný, Ondřej. 2010. Velké účtování s kmotry a černými dušemi. Mladá fronta Dnes, 22. 6. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 59. Syrovátka, Tomáš. 2010. Politik zastupuje město, dostal 12 milionů. Mladá fronta Dnes, 13. 10. 2010. Syrovátka, Tomáš. 2012. Komu vadí svědci zbrojních kauz? Mladá fronta DNES, 27. 8. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 60. Šídlo Jindřich a Honzejk Petr. 2012. Panuje tu blbá ekonomická nálada. Hospodářské noviny, 17.–19. 8. 2012.
  DOI: <nenalezeno>
 61. Ústavní soud. 2011. Nález II. ÚS 1969/10 z 27. prosince 2011. (http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=72560).
  DOI: <nenalezeno>
 62. Weber, Max. 1946. „Politics as a Vocation.“ In: From Max Weber: Essays in Sociology. Eds. Hans H. Gerth. a C. Wright Mills. Oxford: Oxford University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 63. Wolfová, Pavlína. 2011. Musíme je tlačit. Bez tlaku veřejnosti vláda korupci nikdy řešit nebude. Reflex, č. 3, 2011.
  DOI: <nenalezeno>
 64. Zahradil, Jan. 2012. https://www.facebook.com/zahradil; zveřejněno 14. 10. 2012. Zlámalová, Lenka. 2012. Dlouhý pochod sítěmi. Lidové noviny, 18. 8. 2012.
  DOI: <nenalezeno>