1. Alge, Thomas et al. 2006. EC involvement in the Vienna-Brno motorway development, Letter to Com- missioner Stavros Dimas (http://bankwatch.org/documents/ec_viennabrno_letter.pdf). Andonova, Liliana B. 2005. „The Europeanization of Environmental Policy in Central and Eastern Euro- pe.“ In: The Europeanization of Central and Eastern Europe. Eds. Frank Schimmelfenning a Ulrich Sedelmeier. Ithaca: Cornell University Press, 135–155.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Arnika. 2006. Arnika – Annual Report 2005. Praha: Arnika (http://aa.ecn.cz/img_upload/b440469de5f6 9f8b59ef33578b113098/Vyrocka_ANGL_web.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 3. Arnika. 2011. Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu. Praha: Arnika (http: //arnika.org/evropska-komise-dala-ceskym-nevladnim-organizacim-za-pravdu).
  DOI: <nenalezeno>
 4. Arnika. 2012. Výzva k doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Praha: Arnika (http://arnika.org/chrante-labe).
  DOI: <nenalezeno>
 5. Baroch, Pavel. 2012a. Celá D8 je v ohrožení, kvůli chybě úřadů před 17 lety. Aktuálně.cz, 22. 8. 2012 (http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml ?id=754744).
  DOI: <nenalezeno>
 6. Baroch, Pavel. 2012b. Stát prohrál spor o D8. Nezaplatil soudní kolek 5000 Kč. Aktuálně.cz, 30. 9. 2012 (http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=758763) Bernard, Michal. 2008. Stížnost k Evropské Komisi na porušení komunitárního práva. Praha: Občané proti hluku a emisím (http://antihluk.poterion.cz/files/file/stiznost_ aglomerace_ek_08085.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 7. Burketová, Radka. 2009. The Czech Republic to fall behind the implementation schedule given in the Council Directive concerning urban waste-water treatment. Praha: NKÚ (http://www.nku.cz/scripts/ detail.php?id=2204).
  DOI: <nenalezeno>
 8. Cestrová, Dagmar. 2012. Stavba dálnice D8 bude pokračovat. Soud znovu odmítl námitky ekolo- gických aktivistů. Český rozhlas, 21. 12. 2012 (http://www.rozhlas.cz/ sever/informacezeseveru/ _zprava/stavba-dalnice-d8-bude-pokracovat-soud-znovu-odmitl-namitky-ekologickych-aktivistu_ 1152912).
  DOI: <nenalezeno>
 9. Černý, Pavel. 2007. Complaint to the Commission of the European Communities concerning failure to comply with Community law with regard to implementation of the requirements of the 85/337/EEC Directive in the Czech Republic. Praha: Environmental Law Service (http://aa.ecn.cz/img_upload/ 409344c5b28b1bd833ef56a4fcfd168d/ EPS_strat_compl_EIA_07_12_20_def.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 10. Černý, Pavel. 2008. The impact of structures on the environment is not being sufficiently assessed in the Czech Republic. Praha: Environmental Law Service (http://www.eps.cz/ php/index-en.php?cat= arch&art=news-en&x=2077286). Česká informační agentura životního prostředí. (n.d.). About Environmental Impact Assessment. Praha: ČIAŽP (http://www.cenia.cz/web/www/web-pub-en.nsf/ $pid/MZPMSFIV0OC8).
  DOI: <nenalezeno>
 11. ČT24. 2010. Je potřeba hájit demokratické principy, říká Miroslav Patrik. 28. 10. 2010 (http:// www.ct24.cz/textove-prepisy/105582-je-potreba-hajit-demokraticke-principy-rika-miroslav-patrik/). ČTK. 2009. Sněmovna přehlasovala veto novely o posuzování vlivů. 1. 12. 2009 (http://www. ceskenoviny.cz/tema/zpravy/czech-mps-override-veto-on-environmental-impact-assessment-law/ 410201&id_seznam=2105?id=410176).
  DOI: <nenalezeno>
 12. ČTK. 2010a. Czech NGOs complain in Brussels over Natura 2000 network. Prague Daily Monitor, 6. 5. 2010 (http://praguemonitor.com/2010/05/05/czech-ngos-complain-brussels-over-natura-2000-network). ČTK. 2010b. Ministerstvo zdravotnictví hodlá povolit vyšší limit hluku. České noviny, 3. 2. 2010 ( http: //www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-zdravotnictvi -hodla-povolit-vyssi-limit-hluku/429774). ČTK. 2012. Soud povolil stavbu D8, ekologové zvažují stížnost. Aktuálně.cz, 20. 12. 2012 (http: //aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/ clanek.phtml?id=766930).
  DOI: <nenalezeno>
 13. Děti Země. 2010. Pět soudních sporů o informace o dálnici D8. Praha: Děti Země (http:// www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2236102).
  DOI: <nenalezeno>
 14. Deutsche Bank. 2010. Green Buildings: A Niche Becomes Mainstream. Berlin: Deutsche Bank Research (http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_MOBILE_EN-PROD/PROD0000000000256216.pdf). Dimitrova, Antoaneta. 2002. „Enlargement, Institution-Building and the EU’s Administrative Capacity Requirement.“ West European Politics 25, č. 4,171–190.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Dimitrova, Antoaneta a Toshkov, Dimiter. 2009. „Post-Accession Compliance between Administrative Coordination and Political Bargaining.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Eds. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2009_019a).
  DOI: <nenalezeno>
 16. Econnect. 2010. Česká republika neplní své závazky: národní seznam evropsky významných lokalit je neúplný. Econnect, 4. 5. 2010 (http://econnect.ecn.cz/index.stm ?apc=zkvx1- 2228301&nocache=in- validate&sh_itm=ac652e2a66a172cb185ab524c072c8d8&add_disc=1&parent_id=755a928b7699- f29ac40fe666c2ef6a40).
  DOI: <nenalezeno>
 17. Ekolist. 2010. NSS vyhověl další stížnosti ekologických aktivistů kvůli D8 přes České středohoří. Ekolist, 19. 1. 2010 (http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2213195).
  DOI: <nenalezeno>
 18. EnviWeb. 2011. Lidé vyhráli boj o ticho. Limity hluku se nezvýší. EnviWeb, 22. 5. 2011 (http:// www.enviweb.cz/clanek/hluk/86648/lide-vyhrali-boj-o-ticho-limity-hluku-se-nezvysi).
  DOI: <nenalezeno>
 19. Epstein, Rachel a Sedelmeier, Ulrich. 2008. „Beyond Conditionality: International Institutions in Post- communist Europe after Enlargement.“ Journal of European Public Policy 15, č. 6, 795–805.
  DOI: 10.1080/13501760802196465
 20. Euractiv. 2009. EIB poskytne ČR úvěr na stavbu čističek odpadních vod. Euractiv, 29. 7.2009 (http: //www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/eib-poskytne-ceske-republice-uver-na-stavbu-cisticek- -odpadnich-vod-006334).
  DOI: <nenalezeno>
 21. Evropská komise. 2002. Regular Report on the Czech Republic’s Progress Towards Accession. COM (2002) 700 final, Brussels: EU Publishing.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Evropská komise. 2003. Comprehensive Monitoring Report on the Czech Republic’s Preparations for Membership, Brussels: EU Publishing.
  DOI: <nenalezeno>
 23. Evropská komise. 2004. Questions and Answers on enlargement and environment. Brussels: EU Publis- hing (http://www.European Commission-eu-un.org/articles/en/ article_3420_en.htm).
  DOI: <nenalezeno>
 24. Evropská komise. 2006a. Environmental impact assessment: Commission takes legal action to improve implementation in 10 Member States. Press Release, IP/06/905, 3. 7. 2006 (http://europa.eu/rapid/press- ReleasesAction.do?reference=IP/06/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).
  DOI: <nenalezeno>
 25. Evropská komise. 2006b. Energy Performance of Buildings: European Commission sends Reasoned Opinions to nine Member States. Press Release, IP/06/1377, 12. 10. 2006 (http://europa.eu/rapid/press- ReleasesAction.do?reference=IP/06/1377&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en).
  DOI: <nenalezeno>
 26. Evropská komise. 2006c. Commission takes legal action to improve protection of birds and habi- tats and halt biodiversity loss in the EU. Press Release, IP/06/907, 3. 7. 2006 (http://European Commission.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/907&format=HTML&aged=1&lan- guage=EN&guiLanguage=en).
  DOI: <nenalezeno>
 27. Evropská komise. 2008. Environment Policy Review, Czech Republic. Brussels: EU Publishing (http: //ec.European Commission.eu/environment/pdf/policy/ Czech%20Republic.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 28. Evropská komise. 2009. Internal Market Scoreboard No. 20. Brussels: EU Publishing.
  DOI: <nenalezeno>
 29. Evropská komise. 2010. Legal Enforcement: Statistics on environmental infringements. Brussels: EU Publishing (http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm).
  DOI: <nenalezeno>
 30. Evropská komise. 2012. Legal Enforcement: Statistics on environmental infringements. Brussels: EU Publishing (http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm).
  DOI: <nenalezeno>
 31. Fadrný, Martin. 2010a. Nedodržujete zákon? Zařiďte si, ať jej změní! Ministerstvo zdravotnictví chce povolit vyšší hluk z dopravy. Praha: Ekologický právní servis (http://aa.ecn.cz/img_upload/98a9a0fe 3779d35f22dc8d93fe87df89/TZ_EPS_2010_02_17_zvyseni_limitu_hluku.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 32. Fadrný, Martin. 2010b. Vítáme, že ministryně zdravotnictví zastavila práci na novelizaci limitů hluku. Začne ale ministerstvo zdravotnictví konečně řešit příčiny problému hluku? Praha: Ekologický právní servis (http://www.eps.cz/cz2220444ak/ aktuality/).
  DOI: <nenalezeno>
 33. Falkner, Gerda a Treib, Oliver. 2008. „Three Worlds of Compliance or Four? The EU-15 Compared to New Member States.“ Journal of Common Market Studies 46, č. 2, 293–313.
  DOI: 10.1111/j.1468-5965.2007.00777.x
 34. Falkner, Gerda et al. 2008. Compliance in the Enlarged European Union: Living Rights or Dead Letters? Aldershot: Ashgate.
  DOI: <nenalezeno>
 35. Falkner, Gerda et al. 2005. Complying with Europe: EU Harmonization and Soft Law in the Member States. Cambridge: Cambridge University Press. Goetz,Klaus.2005.„TheNewMemberStatesandtheEU:RespondingtoEurope.“In:TheMemberStatesofthe European Union. Eds. Simon Bulmer a Christian Lequesne. Oxford: Oxford University Press, 254–280. Grabbe, Heather. 2006. The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave.
  DOI: <nenalezeno>
 36. Horák, Martin. 2001. „Environmental Policy Reform in the Post-communist Czech Republic: The Case of Air Pollution.“ Euro-Asia Studies 53, č. 2, 313–327.
  DOI: 10.1080/09668130020032316
 37. Horák, Martin. 2010. MŽP čelí kritice, že chce likvidovat malé vodní elektrárny. Ekolist, 10. 3. 2010 (http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2220249).
  DOI: <nenalezeno>
 38. Hošek, Michael et al. 2010. „Doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit pro kontinentální biogeografickou oblast.“ Ochrana přírody, č. 1, 23–26 (http://www.casopis.ochranaprirody.cz/ res/ data/010/001355.pdf?seek=).
  DOI: <nenalezeno>
 39. Ihned. 2010a. Limity pro hluk zvýšíme. Silnice se jinak postavit nedají, plánuje ministerstvo. Ihned, 15. 11. 2010 (http://zpravy.ihned.cz/c1-48187140-limity-pro- hluk-zvysime-silnice-se-jinak-postavit-neda- ji-planuje-ministerstvo).
  DOI: <nenalezeno>
 40. Ihned. 2010b. Pozor, jsou tady ryby! Rybáři se s energetiky přou o vodu protékající řekami. Ohroženo je až tři sta malých elektráren. Ihned, 11. 2. 2010 (http://m.ihned.cz/c4-10005650-40473430-700000_ ekodetail-pozor-jsou-tady-ryby).
  DOI: <nenalezeno>
 41. Ihned. 2010c. Unikátní most na D8 může stát dokončit, ekologové u soudu neuspěli. Ihned, 17. 8. 2010 (http:// domaci.ihned.cz/c1-45748180-unikatni-most-na-d8-muze-stat-dokoncit-ekologove-u-soudu-neuspeli). Jehlička, Marek. 2006. Ministerstvo trvá na zmenšení ptačí oblasti, občanská sdružení znovu píší do Bruselu. Ekolist, 17. 8. 2006 ( http://www.ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?AA _SL_Session=5b75e61626e 28de96f32c42169a0252f&nocache=invalidate&sh_itm=472f41076bff7d6f6ddeaed4d51806cd). Jehlička, Petr. 1999. „The Development of Czech Environmental Policy 1990-1995: A Sociological Account.“ Czech Sociological Review 7, č. 1, 37–50.
  DOI: <nenalezeno>
 42. Knill, Christoph, a Tosun, Jale. 2009. „Post-Accession Transposition of EU Law in the New Member States: A Cross-Country Comparison.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Eds. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://eiop.or.at/eiop/ index.php/eiop/article/view/2009_018a).
  DOI: <nenalezeno>
 43. Krizsan, Andrea. 2009. „From Formal Adoption to Enforcement: Post-Accession Shifts in the EU Impact on Hungary in the Equality Policy Field.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Eds. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2009_022a).
  DOI: <nenalezeno>
 44. Kružíková, Eva. 2004. „EU Accession and Legal Change: Accomplishments and Challenges in the Czech Case.“ Environmental Politics 13, č. 1, 99–113.
  DOI: 10.1080/09644010410001685155
 45. Maniokas, Klaudijus. 2009. „Conditionality and Compliance in Lithuania: The Case of the Best Perfor- mer.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Eds. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://eiop.or.at/ eiop/index.php/eiop/article/view/ 2009_020a).
  DOI: <nenalezeno>
 46. Markatatos, Georges. 2006. EU Environment: Infringements of the Environmental Impact Assessment Di- rective. Businessupdated, 3. 7. 2006 (http://www.businessupdated.com/shownews.asp?news_id=1528 &cat=EU+Environment:++infringements+of+the+Environmental+Impact+Assessment+Directive).
  DOI: <nenalezeno>
 47. Ministerstvo dopravy. 2003. Operační program Infrastruktura. Praha: Ministerstvo dopravy (http: //www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/Strukturalni_fondy/Programove_dokumenty/ Programovy_dodatek.htm).
  DOI: <nenalezeno>
 48. Ministerstvo zemědělství. 2010. Dobudovat čističku dle požadavku EU nestihne 13 obcí. Ekolist, 2. 2. 2010 (http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2214944).
  DOI: <nenalezeno>
 49. Ministerstvo životního prostředí. 2009a. Fourth National Report of the Czech Republic to the Conven- tion on Biological Diversity. Praha: Ministerstvo životního prostředí (http://www.cbd.int/doc/world/ cz/cz-nr-04-p1-en.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 50. Ministerstvo životního prostředí. 2009b. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely zá- kona o posuzování vlivů na ŽP. EnviWeb, 2. 12. 2009 (http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/79629/ poslanecka-snemovna-prehlasovala-prezidentske-veto-novely-zakona-o-posuzovani-vlivu-na-zp).
  DOI: <nenalezeno>
 51. Ministerstvo životního prostředí. 2011. EK zastavila dvě infringementová řízení. Praha: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/news_110314_ infringementy).
  DOI: <nenalezeno>
 52. Moldan, Bedřich. 2001. Vyjednávání o kapitole Životní prostředí dospělo do obtížné fáze. Praha: Euro- peum (http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=336).
  DOI: <nenalezeno>
 53. Nachtmann, Filip. 2009. ČR nestihne včas splnit evropskou směrnici o ochraně vod, sankce od EU ale nejsou pravděpodobné. MediaFax, 28. 12. 2009 (http://www.mediafax.cz/domaci/2973986-CR-ne- stihne-vcas-splnit-evropskou-smernici-o-ochrane-vod-sankce-od-EU-ale-nejsou-pravdepodobne).
  DOI: <nenalezeno>
 54. Novotný, Tomáš. 2005. Podpora ekologie ekonomiku nebrzdí. Rozhovor s náměstkem Ministra životní- ho prostředí. Právo, 12. 10. 2005.
  DOI: <nenalezeno>
 55. ČLÁNKY / ARTICLES 257 Osúch, Jan. 2007. Brusel připravil miliardy, Česko se pustí do ekologie. Euroskop, 29. 7. 2007 (http: //www.euroskop.cz/38/7459/clanek/brusel-pripravil-miliardy-cesko-se-pusti-do-ekologie/).
  DOI: <nenalezeno>
 56. Pejter, Jan. 2007. Czech Republic Frequently Asked Questions. The European Portal for Energy Effi- ciency in Buildings, 28. 11. 2007 (http://www.buildup.eu/faq/European-countries/czech-republic).
  DOI: <nenalezeno>
 57. Pleines, Heiko a Kristýna Bušková. 2007. „Czech Environmental NGOs: Actors or Agents in EU Mul- tilevel Governance?“ Contemporary European Studies 2, č. 1, 37–50.
  DOI: <nenalezeno>
 58. Přibyl, Pavel. 2009. Serious problems with road construction planning concerning the TEN-T network in the Czech Republic. CEE Bankwatch Network, 24. 6. 2009 (http://bankwatch.org/ documents/ Letter_EC_TEN_T_24Jun09.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 59. Přibyl, Pavel. 2010. D8 Motorway, Czech Republic. CEE Bankwatch Network (http://www. bankwatch.org/project.shtml?apc=147578--c--1&w=147584&s=153963).
  DOI: <nenalezeno>
 60. Sarre, Philip a Jehlička, Petr. 2007. „Environmental Movements in Space-Time: The Czech and Slovak Republics from Stalinism to Post-Socialism.“ Transactions of the Institute of British Geographers 32, č. 3, 346–362.
  DOI: 10.1111/j.1475-5661.2007.00260.x
 61. Sedelmeier, Ulrich. 2008. „After Conditionality: Post-Accession Compliance with EU Law in East Central Europe.“ Journal of European Public Policy 15, č. 6, 806–825.
  DOI: 10.1080/13501760802196549
 62. Sedelmeier, Ulrich. 2009. „Post-Accession Compliance with EU Gender Equality Legislation in Post- -Communist New Member States.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Eds. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://eiop.or.at/eiop/ index.php/eiop/article/view/2009_023a).
  DOI: <nenalezeno>
 63. Schimmelfennig, Frank a Sedelmeier, Ulrich, eds. 2005. The Europeanization of Central and Eastern Europe. Ithaca: Cornell University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 64. Schimmelfennig, Frank a Trauner, Florian. 2009. „Introduction.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Eds. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://www.eiop.or.at/eiop/pdf/2009-SpecIssue-2_Introduction.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 65. Schwellnus, Guido et al. 2009. „It ain’t over when it’s over: The Adoption and Sustainability of Minority Protection Rules in the New EU Member States.“ In: Post-Accession Compliance in the EU’s New Member States. Ed. Frank Schimmelfennig a Florian Trauner. European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 2, 13, (http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/ 2009_ 024a).
  DOI: <nenalezeno>
 66. Šafránková, Veronika. 2004. Vstup do EU: nové požadavky na životní prostředí. Hospodářské noviny, 17. 5. 2004 (http://eu.ihned.cz/1-10090460-14371260-H00000_d-30).
  DOI: <nenalezeno>
 67. Toshkov, Dimiter. 2008. „Embracing European Law: Compliance with EU Directives in Central and Eastern Europe.“ European Union Politics 9, č. 3, 379–402.
  DOI: <nenalezeno>
 68. Vláda ČR. 2009. Sněmovna schválila zákon na ochranu přírody. Praha: Vláda ČR (http://www.vlada.cz/ cz/media-centrum/aktualne/mzp-snemovna-schvalila-zakon-na-ochranu-prirody-61640/).
  DOI: <nenalezeno>
 69. Vokasová, Lenka. 2010. Další postup při revizi doplněného národního seznamu evropsky významných lokalit: malý biogeografický seminář pro Českou republiku. Koalice pro Naturu 2000, 5. 11. 2010 (http://www.koalicepronaturu.cz/novinky/dalsi-postup-pri-revizi-doplneneho-narodniho-seznamu- -evropsky-vyznamnych-lokalit-maly-biogeo).
  DOI: <nenalezeno>
 70. Vorlíček, Petr. 2010. Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení přijala novelu vodního zákona. Praha: Ministerstvo zemědělství (http://eagri.cz/public/eagri/tiskovy-servis/ tiskove-zpravy/x2010_posla- necka-snemovna-dnes-ve-tretim-cteni.html).
  DOI: <nenalezeno>
 71. Vrba, Jiří. 2009. Dopis ministrům. Praha: Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, 9. 2. 2009 (http://www.spvez.cz/pages/269/vodni_zakon_dopis_ministrum_ 0902.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 72. Záruba, Igor a Michal, Jiří. 2010. Ministerstvo hodlá povolit vyšší limit hluku. E15, 3. 2. 2010 (http: //www.e15.cz/domaci/politika/ministerstvo-hodla-povolit-vyssi-limit-hluku).
  DOI: <nenalezeno>
 73. Zpravodaj MZe. 2009. Závazek o čištění odpadních vod nesplníme. Praha: Ministerstvo zemědělství, 10. 8. 2009 (http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6388179).
  DOI: <nenalezeno>