1. ALDE. 2015. ANO meet for Congress; re-elect Czech DPM Babiš as leader. Brussels: ALDE (http://www. aldeparty.eu/en/news/ano-meet-congress-re-elect-czech-dpm-Babiš-leader). Andeweg, Rudy and omassen, Jacques. 2010. ‘Pathways to party unity: Sanction, loyalty, homogeneity and division of labour in the Dutch parliament.’ Party Politics 17, no. 5, 655–672.
  <nenalezeno>
 2. Berglund, Sten and Dellenbrant, Jan Ake, eds. 1991. e New Democracies in Eastern Europe: Party Sys- tems and Political Cleavages, Studies of Communism in Transition. Hants: Edward Elgar Publishing Limited.
  <nenalezeno>
 3. Boucek, Francoise. 2009. ‘Rethinking Factionalism: Typologies, Intra-Party Dynamics and ree Faces of Factionalism.’ Party Politics 15, no. 4, 455–485.
  https://doi.org/10.1177/1354068809334553
 4. Brožová, Karolína. 2011. ‘Podle politologů se strana Věci Veřejné rozpadne, hrozí destabilizace vlády.’ Naše Peníze. 4th April 2016 (http://www.nasepenize.cz/podle-politologu-se-strana-veci-verejne-roz- padne-hrozi-destabilizace-vlady-8770).
  <nenalezeno>
 5. Cabada, Ladislav and Hloušek, Vít and Jurek, Petr. 2014. Party Systems in East Central Europe. Plymouth: Lexington Books.
  <nenalezeno>
 6. Česká televize. 2014a. ‘Kauza Bárty a Škárky je u konce. Bárta uvažuje o vymáhání škody.’ Česká televize. 24th January 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1051740-kauza-barty-a-skarky-je-u- konce-Bárta-uvazuje-o-vymahani-skody).
  <nenalezeno>
 7. Česká televize. 2014b. ‘Ministr dopravy Prachař končí, sám nabídl rezignaci.’ Česká televize. 15th Febru- ary 2016 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1009658-ministr-dopravy-prachar-konci-sam- nabidl-rezignaci).
  <nenalezeno>
 8. Česká televize. 2015. ‘Válková odejít nechtěla, přimělo ji vedení ANO.’ Česká televize 12th November 2014 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1503506-Válková-odejit-nechtela-primelo-ji-vedeni-ano). ČTK. 2011a. ‘Bárta uznal chybu s půjčkou, dle kritiků porušil zákon.’ Aktuálně.cz. 10th April 2014 (http:// zpravy.aktualne.cz/domaci/Barta-uznal-chybu-s-pujckou-dle-kritiku-porusil-zakon).
  <nenalezeno>
 9. ČTK. 2011b. ‘Bárta končí, Nečas zmení vládu.’ Pravda.sk. 9th April 2011 (http://spravy.pravda.sk/svet/ clanok/238136-Bárta-konci-necas-zmeni-vladu/).
  <nenalezeno>
 10. ČTK. 2015a. ‘Konference Úsvitu podpořila vytvoření nové strany. Puč byl dokonán, řekl Okamura.’ Denik.cz. 24th February 2015 (http://www.denik.cz/z_domova/konference-ÚSVITu-podporila-vytvoreni-nove-strany-puc-byl-dokonan-rekl-okamura-2.html).
  <nenalezeno>
 11. ČTK. 2015b. ‘Babiš o ministryni Válkové: Je to spíše pedagožka, ale nikoliv manažerka.’ Ihned.cz.
  <nenalezeno>
 12. 10th February 2015 (http://domaci.ihned.cz/c1-63515370-Andrej-Babiš-Válková-rezignace).
  <nenalezeno>
 13. ČTK. 2015c. ‘Byla odejita! Válková: Rezignace nebyla moje svobodné rozhodnutí.’ IDNES.cz. 16th Febru- ary 2015 (http://tn.nova.cz/clanek/zprávy/domaci/byla-odejita-Válková-rezignace-nebyla-moje-svobodne-rozhodnuti.html).
  <nenalezeno>
 14. ČTK. 2015d. ‘Poslanci si zpestřili jednání Sněmovny vzájemným pošťuchováním.’ České noviny Zpravodajský Server ČTK. 11th December 2015 (http://www.ceskenoviny.cz/zprávy/poslanci-si-zp- estrili-jednani-snemovny-vzajemnym-postuchovanim/1292040).
  <nenalezeno>
 15. Deschouwer, Kris. 2008. ‘Comparing newly governing parties.’ In: New parties in government. In power for the rst time. Ed. Kris Deschouwer. London: Routledge, 1–16.
  <nenalezeno>
 16. Edinger, Lewis and Searing, Donald 1967. ‘Social Background in Elite Analysis: A Methodological Inqui- ry.’ e American Political Science Review 61, no. 2, 428–445.
  https://doi.org/10.2307/1953255
 17. Eldersveld, Samuel. 1964. Political Parties: A Behavioral Analysis. Chicago: Rand McNally.
  <nenalezeno>
 18. Eldersveld, Samuel and Siemienska, Renata. 1989. ‘Elite Con ict Orientations in Polish and US Cities.’ International Political Science Review 10, no. 4, 309–329.
  <nenalezeno>
 19. Eurozprávy.cz. 2011. ‘Rozpad Věcí Věřejných je nevyhnutelný.’ Eurozprávy.cz. 4th April 2011(http://m. domaci.eurozprávy.cz/politika/25548-rozpad-veci-verejnych-je-nevyhnutelny/).
  <nenalezeno>
 20. Farazmand, Ali. 1999. ‘ e Elite Question: Toward a Normative Elite eory of Organization.’ Administration & Society 31, no. 3, 321–360.
  https://doi.org/10.1177/00953999922019166
 21. Giannetti, Daniel and Laver, Michael. 2005. ‘Party Cohesion, Party Factions and Legislative Party Discipline in Italy.’ ECPR Joint Sessions. 14–19 April 2005. Granada, Spain.
  <nenalezeno>
 22. Hadjiisky, Magdaléna. 2011. ‘Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii devadesátých let.’ Sociologický časopis / Czech SociologicalReview 47, no. 1, 89–114.
  <nenalezeno>
 23. Hanley, Sean. 2004. ‘Blue Velvet: the Rise and Declineo he New Czech Right.’ Journal of Communist Studies and Transition Politics 20, no. 3, 28–54.
  https://doi.org/10.1080/1352327042000260797
 24. Hanley, Sean. 2008. ‘Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe?’ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44, no. 6, 1155–1176.
  <nenalezeno>
 25. Hanley, Sean. 2012. ‘Dynamics of new party formation in the Czech Republic 1996–2010: looking for the origins of a “political earthquake”.’ East European Politics 28, no. 2, 119–143.
  https://doi.org/10.1080/21599165.2012.669733
 26. Heidar, Knut and Koole, Ruud. 2000. ‘Introduction: representative democracy and parliamentary par- ty groups.’ In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. Eds. Knut Heidar and Ruud Koole. London: Routledge, 1–3.
  <nenalezeno>
 27. Higley, John and Moore, Gwen. 1981. ‘Elite Integration in the United States and Australia.’ e American Political Science Review 75, no. 3, 581–597.
  <nenalezeno>
 28. Higley, John and Ho mann Lange, Ursula and Kadushin, Charles and Moore, Gwen. 1991. ‘Elite Integration in Stable Democracies: A Reconsideration.’ European Sociological Review 7, no. 1, 35–53. Hloušek, Vít. 2012. ‘Věci Veřejné: politické podnikání strany typu rmy.’ Czech Journal of Political Science 4, 322–340.
  https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036576
 29. Holotová, Jiřina. 2015. ‘Rozpadá se Úsvit? Kdo koho vlastně podráží a je to vlastně puč?’ Region pod lupou. 13th February 2015 (http://www.regionpodlupou.cz/3576-rozpada-se-usvit-kdo-koho-vlastnepodrazi-a-je-to-vazne-puc.xhtml).
  <nenalezeno>
 30. Holub, Petr. 2016. ‘Čapí hnízdo: Babišovi může hrozit za dotační podvod až 10 let vězení.’ Echo24.
  <nenalezeno>
 31. 17th March 2016 (https://echo24.cz/a/wn4wG/capi-hnizdo-Babišovi-muze-hrozit-za-dotacni-podvod-az-10-let-vezeni).
  <nenalezeno>
 32. Hopkin, Jonathan and Paolucci, Caterina. 1999. ‘ e business rm model of party organization: Cases from Spain and Italy.’ European Journal of Political Research 35, no. 3, 307–339.
  https://doi.org/10.1111/1475-6765.00451
 33. Ihned.cz. 2012a. ‘Účty VV jsou v pořádku, tvrdí protikorupční policie. Praní špinavých peněz nezjis- tila.’ Ihned.cz. 14th June 2012 (http://ihned.cz/c1-56147670-ucty-vv-jsou-v-poradku-tvrdi-protikorupcni-policie-prani-spinavych-penez-nezjistila).
  <nenalezeno>
 34. Ihned.cz. 2012b. ‘S Peake odchazí z VV i další poslanci. Kolik jich potřebuje pro udržení vlády?’ Ihned.cz.
  <nenalezeno>
 35. 17th April 2012 (http://ihned.cz/c1-55470840-s-peake-odchazi-z-vv-i-dalsi-poslanci-kolik-jich-potrebuje-pro-udrzeni-vlady).
  <nenalezeno>
 36. Ihned.cz. 2015. ‘Puč byl dokonán, hlásí Okamura. Konference Úsvitu podpořila vznik nové strany.’ Ihned.cz. 24th March 2015 (http://domaci.ihned.cz/c1-63584600-puc-byl-dokonan-hlasi-okamura- konference-ÚSVITu-podporila-vznik-nove-strany).
  <nenalezeno>
 37. IDNES.cz. 2015. ‘Necítila jsem podporu spolustraníků, vysvětlila Válková rezignaci.’ IDNES.cz. 14th Feb- ruary 2015 (http://zprávy.idnes.cz/necitila-jsem-podporu-spolustraniku-vysvetlila-Válková-rezig- naci-1pf-/domaci.aspx?c=A150214_182751_domaci_wlk).
  <nenalezeno>
 38. Janowitz, Morris and Eldersveld, Samuel J. and Eulau, Heinz. 1956. Political Behavior. A reader in theory and research. London: e Free Press.
  <nenalezeno>
 39. Katz, Richard and Mair, Peter. 1993. ‘ e Evolution of Party Organizations in Europe: e ree Faces of Party Organization.’ American Review of Politics 14, 593–618.
  <nenalezeno>
 40. Kim, Lim Chong and Patterson, Samuel. 1988. ‘Parliamentary Elite Integration in Six Nations.’ Compar- ative Politics 20, no. 4, 379–399.
  <nenalezeno>
 41. Kitschelt, Herbert and Mansfeldova, Zdenka and Markowski, Radoslaw and Toka, Gabor. 1999. Post-Com- munist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge: Cam- bridge University Press.
  <nenalezeno>
 42. Knoke, David. 1993. ‘Networks of Elite Structure and Decision Making.’ Sociological Methods & Re- search 22, no. 1, 23–45.
  <nenalezeno>
 43. Kopecký, Josef. 2015. ‘Neděláme puč, tvrdí vzbouřenci. Někdo nám loví poslance, tvrdí Okamura.’ IDNES.cz. 19th February 2016 (http://zpravy.idnes.cz/puc-dela-hrstka-lidi-jsme-vetsina-haji-se-vzbourenci- proti-okamurovi-1i8-/domaci.aspx?c=A150211_101934_domaci_kop).
  <nenalezeno>
 44. Kopecký, Petr. 2001. Parliaments in the Czech and Slovak Republics: Party competition and parliamentary institutionalization. Aldershot: Ashgate Publishing Company.
  <nenalezeno>
 45. Kopecký, Petr. 2007. ‘Building Party Government: Political Parties in the Czech and Slovak Republics.’ In: Party Politics in New Democracies. Eds. Paul Webb and Stephen White and David Stans eld. Oxford: Oxford University Press, 119–146.
  <nenalezeno>
 46. Kostelecký, Tomáš and Kroupa, Aleš. 1996. ‘Party Organization and Structureat National and Local Level in the Czech Republic Since 1989.’ In:Party Structure and Organization in East-CentralEurope. Ed. Paul G. Lewis. Cheltenham: Edward Elgar, 89–119.
  <nenalezeno>
 47. Lazer, David. 2011. ‘Networks in Political Science: Back to the Future.’ PS: Political Science & Politics 44, no. 1, 61–68.
  https://doi.org/10.1017/S1049096510001873
 48. Leschtina, Jiří. 2012. ‘Bárta? Jen dítě naší doby.’ Ihned.cz. 2ndMay 2012(http://ihned.cz/c1-55670810-jiri- leschtina-Bárta-jen-dite-nasi-doby).
  <nenalezeno>
 49. Lewis, Paul. 2000. Political Parties in Post-Communist Eastern Europe. London: Routledge.
  <nenalezeno>
 50. Lidovky. 2015. ‘Ministryně spravedlnosti Válková podepsala demisi, už má nástupce.’ Lidovky. 10th Febru- ary 2015 (http://www.lidovky.cz/ministryne-spravedlnosti-Valkova-podepsala-demisi- r-/zprávydomov.aspx?c=A150210_131440_ln_domov_sm).
  <nenalezeno>
 51. Lodge, Juliet. 1993. ‘EC Policymaking: Institutional Dynamics.’ In: e European Community and the Challenge of the Future. Ed. Juliet Lodge. London: Pinter Publishers, 1–36.
  <nenalezeno>
 52. Mills, Wright. 1956. e Power Elite. Oxford: Oxford University Press.
  <nenalezeno>
 53. Moore, Gwen. 1979. ‘ e Structure of a National Elite Network.’ American Sociological Review 44, no. 5, 673–692.
  <nenalezeno>
 54. Namenwirth, Zvi and Lasswell, Harold. 1970. e Changing Language of American Values: A Computer Study of Selected Party Platforms. Beverly Hills: Sage.
  <nenalezeno>
 55. Neurope.eu. 2016. ‘Andrej Babiš under OLAF spotlight: ou shalt not lobby for personal gain while in o ce.’ Neurope.eu. 28th March 2016 (http://neurope.eu/article/paris-police-shoot-dead-attacker-fake-explosive-vest-charlie-hebdo-anniversary/).
  <nenalezeno>
 56. Novinky.cz 2015. ‘Kalousku nezdržuj. Poslanci si kvůli obstrukcím EET oblékli speciální trička.’ Novinky.cz.
  <nenalezeno>
 57. 11th December 2015 (http://www.novinky.cz/domaci/388956-kalousku-nezdrzuj-poslanci-si-kvuli-obstrukcim-eet-oblekli-specialni-tricka.html).
  <nenalezeno>
 58. Novinky.cz. 2016. ‘Babiš: Čapí Hnízdo vlastnily moje děti a bratr partnerky, na dotace to nemělo vliv.’ Novinky.cz. 23rd March 2016 (http://www.novinky.cz/domaci/398535-Babiš-capi-hnizdo-vlastnilymoje-deti-a-bratr-partnerky-na-dotace-to-nemelo-vliv.html).
  <nenalezeno>
 59. Panebianco, Angelo. 1988. Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press.
  <nenalezeno>
 60. Putnam, Robert. 1973. e Beliefs of Politicians: Ideology, Con ict, and Democracy in Britain and Italy. New Haven: Yale University Press.
  <nenalezeno>
 61. Sartori, Giovanni. 1976. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Volume I. Cambridge: Cambridge University Press.
  <nenalezeno>
 62. Searing, Donald. 1971. ‘Two eories of Elite Consensus: Tests with West German Data.’ Midwest Journal of Political Science 15, no. 3, 442–474.
  https://doi.org/10.2307/2110105
 63. Siavelis, Peter and Morgenstern, Scott, eds. 2008. Pathways to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America. e Pennsylvania State University Press.
  <nenalezeno>
 64. Slonková, Sabina and Eliášová, Kateřina and Machová, Martina and Němec, Jan. 2011. ‘Jsme jednotní, zní z VV po vyhazovu Kočí a útěku Humla.’ Aktuálně.cz. 8th April 2011(http://zprávy.aktualne.cz/ domaci/politika/jsme-jednotni-zni-z-vv-po-vyhazovu-Kočí-a-uteku-humla/r~i:article:696456/).
  <nenalezeno>
 65. Strafeldová, Milena. 2011. ‘Poslanec VV Škárka nařkl Víta Bártu z uplácení. Byla to mysti kace?’ Čes- ký Rozhlas. 4th April 2011 (http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/poslanec-vv-skarka-narkl-vi- ta-bartu-z-uplaceni-byla-to-mysti kace).
  <nenalezeno>
 66. Stuchlíková, Lucie and Nová, Eliška. 2015. ‘Puč proti Okamurovi: Schyluje se k boji o stranické miliony.’ Aktuálně.cz. 16th February 2015 (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/puc-v-USVITu-v-pozadi-se-ry- suje-boj-o-stranicke-miliony/r~dd811b88b39a11e4a10c0025900fea04/).
  <nenalezeno>
 67. Suthanintr, Krisada. 1985. Integration or cleavage?: an analysis of background homogeneity and democratic consensus among parliamentary elites in ailand. Dissertation esis. Florida State University.
  <nenalezeno>
 68. Tavits, Margit. 2013. Post-Communist Democracies and Party Organization. Cambridge: Cambridge Uni- versity Press.
  <nenalezeno>
 69. Tavits, Margit and Letki, Natalia. 2014. ‘From Values to Interests? e Evolution of Party Competition in New Democracies.’ Journal of Politics 76, no. 1, 246–258.
  <nenalezeno>
 70. Trachtová, Zdeňka. 2015. ‘Jsme domluveni, Válková skončí, řekl Babiš. Za nástupce chce Pelikána.’ IDNES.cz. 10th February 2015 (http://zpravy.idnes.cz/Babis-cekal-ze-Valkova-skonci-dix-/domaci. aspx?c=A150210_081414_domaci_zt).
  <nenalezeno>
 71. Učňová, Martina. 2015. ‘Puč v Úsvitu eskaluje: Jde jim o miliony ze stranické pokladny, stopy vedou k Bártovi, tvrdi Okamura.’ Eurozprávy.cz. 24th March 2015 (http://domaci.eurozpravy.cz/politika/ 116281-puc-v-ÚSVITu-eskaluje-okamura-a- ala-dostali-padaka-z-poslaneckeho-klubu/).
  <nenalezeno>
 72. Wellhofer, Spencer. 1974. ‘Political Parties as Communities of Fate: Tests with Argentine Party Elites.’ American Journal of Political Science 18, no. 2, 347–363.
  https://doi.org/10.2307/2110706