1. Chovancová, Katarína. 2016. ‘Institutional Opportunities of the Parliamentary Opposition in Slovakia: Useless Tools or Powerful Weapons?’ Czech Journal of Political Science 23, no. 3, 211–234.
  <nenalezeno>
 2. Dugovič, Matej. 2016. ‘Parlament prelomil veto Kisku. Poslanci dostali časové aj iné limity.’ Denník N.
  <nenalezeno>
 3. 6th December 2016 (https://dennikn.sk/622840/poslanci-prelomili-veto-kisku-poslanci-dostalicasove-aj-ine-limity/).
  <nenalezeno>
 4. Filipe, Antonio. 2001. ‘The 2007 Reform of the Portuguese Parliament. What Has Really Changed?’ Journal of Legislative Studies 15, no. 1, 1–9.
  <nenalezeno>
 5. Fink-Hafner, Danica and Krašovec, Alenka. 2009. ‘Determinants and consequences of institutional adaptation: The case of the Slovenian parliament.’ ECPR Joint Session, workshop on Institutional Design of Parliamentary Rules and Party Politics, 14–19th April 2009. Lisbon, Portugal.
  <nenalezeno>
 6. Flinders, Matthew. 2007. ‘Analysing reform. The House of Commons, 2001–5.’ Political Studies 55, no. 1, 174 –200.
  <nenalezeno>
 7. Foundethakis, Penelope. 2003. ‘The Hellenic Parliament: The new rules of the game.’ Journal of Legislative Studies 9, no. 2, 85–106.
  https://doi.org/10.1080/1357233032000250644
 8. HN Televízia. 2016. ‘‘Chceme priviesť Danka k rozumu.’ Matovičovci hrozia súdom.’ HN Televízia.
  <nenalezeno>
 9. 31st August 2016 (http://tv.hnonline.sk/politika/818443-chceme-priviest-danka-k-rozumu-matovicovcihrozia-sudom).
  <nenalezeno>
 10. Kern, Miroslav and Petková, Zuzana. 2011. ‘Minúta po minúte: Prezident Čentéša zatiaľ nevymenuje.’ Sme.sk. 17th June 2011 (http://www.sme.sk/c/5941359/minuta-po-minute-prezident-centesa-zatialnevymenuje.html).
  <nenalezeno>
 11. Malová, Darina and Michálek, Ladislav. 2004. ‘Teoretický a komparatívny úvod do štúdia parlamentov.’ In: Parlamentná demokracia, parlamenty vo svete a na Slovensku. Ed. Darina Malová. Bratislava: Univerzita Komenského, 30–58.
  <nenalezeno>
 12. Müller, Wolfgang C. 1993. ‘Executive–Legislative Relations in Austria: 1945–1992.’ Legislative Studies Quarterly 18, no. 4, 467–494.
  https://doi.org/10.2307/439851
 13. Müller, Wolfgang C. and Sieberer, Ulrich and Becher, Michael. 2009. ‘Engineering Parliamentary Rules.
  <nenalezeno>
 14. A Theoretical Framework and Macro Patterns in 20 European Democracies.’ ECPR Joint Session, workshop on Institutional Design of Parliamentary Rules and Party Politics, 14–19th April 2009. Lisbon, Portugal.
  <nenalezeno>
 15. Nicholson, Lucia. 2016. ‘Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi.’ Blog.sme.sk. 31st August 2016 (https://nicholsonova.blog.sme.sk/c/431818/otvoreny-list-predsedovi-nr-sr-andrejovi-dankovi. html).
  <nenalezeno>
 16. Pravda. 2016. ‘Vláda nesúhlasí s vyslovením nedôvery Kaliňákovi.’ Pravda.sk. 30th June 2016 (http:// spravy.pravda.sk/domace/clanok/397755-vlada-nesuhlasi-s-vyslovenim-nedovery-kalinakovi/).
  <nenalezeno>
 17. Shepsle, Kenneth A. 2005. Rational Choice Institutionalism. Harvard: Harvard University.
  <nenalezeno>
 18. Sieberer, Ulrich and Müller, Wolfgang C. 2015. ‘Explaining Reforms of Parliamentary Minority Rights: A Theoretical Framework with Case Study Application.’ West European Politics 38, no. 5, 997–1019.
  https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1045321
 19. Sieberer, Ulrich and Müller, Wolfgang C. and Heller, Maiko Isabelle. 2011. ‘Reforming the rules of the parliamentary game: Measuring and explaining changes in parliamentary rules in Austria, Germany and Switzerland, 1945–2010.’ West European Politics 34, no. 5, 948–975.
  https://doi.org/10.1080/01402382.2011.591079
 20. Siváková, Darina. 1998. ‘Slovenský parlament v kontexte transformácie spoločnosti po roku 1989.’ In: Národná rada v kontexte slovenských dejín. 150. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady. Zborník materiálov zo sympózia v Častej-Papierničke, 21.–22. apríla 1998. Ed. Jozef Žatkuliak. Bratislava: Národná rada SR, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, 190 –204.
  <nenalezeno>
 21. Tsebelis, George. 1990. Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics. Berkeley: University of California Press.
  <nenalezeno>