1. Abrahamsen, Rita a Williams, Michael C. 2009. „Security beyond the State: Global Security Assembla- ges in International Politics.“ International Political Sociology 3, č. 1, 1–17. Abrahamsen, Rita a Williams, Michael C. 2011. Security beyond the State: Private Security in Interna- tional Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Aman, Alfred C. 2009. „Private Prisons and the Democratic Deficit.“ In: Private Security: Public Or- der: The Outsourcing of Public Services and Its Limits. Eds. Chesterman Simon a Angelina Fisher. Oxford: Oxford University Press, 86–106.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Aning, Emmanuel Kwesi. 2001. „Whither Africa’s Security in the New Millennium: State- or Mercena- ry-Induced Stability?“ Global Society 15, č. 2, 149–171.
  DOI: 10.1080/13600820120043686
 4. Avant, Deborah. 2004. The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Avant, Deborah. 2007. „The Emerging Market for Private Military Services and the Problems of Regu- lation.“ In: From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Eds. Chesterman Simon a Chia Lehnard. Oxford: Oxford University Press, 181–195.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Barak-Erez, Daphne. 2009. „The Privatization of Violence.“ In: Private Security: Public Order: The Outsourcing of Public Services and Its Limits. Eds. Chesterman Simon a Angelina Fisher. Oxford: Oxford University Press, 71–85.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Bearpark, Andrew a Schulz, Sabrina. 2007. „The Future of the Market.“ In: From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Eds. Chesterman Simon a Chia Lehnard. Oxford: Oxford University Press, 240–250.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Bílková, Veronika. 2012. „Právní úprava postavení soukromých vojenských a bezpečnostních společ- ností.“ Právní rozhledy 13–14, 483–489.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Praktice. Cambridge: Cambridge University Press. Bourdieu, Pierre. 1986. „The Forms of Capital.“ In: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Ed. John Richardson. New York: Greenwood, 241–258.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Bureš, Oldřich. 2006. „Privatizace operací pro udržení míru.“ Mezinárodní vztahy 41, č. 2, 143–57. Bureš, Oldřich. 2009. „Jak regulovat soukromé vojenské společnosti?“ Mezinárodní vztahy 44, č. 4, 85–107.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Bureš, Oldřich a Nedvědická, Vendula. 2011. Soukromé vojenské společnosti: Staronoví aktéři meziná-rodní bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Chesterman, Simon a Lehnard, Chia. 2007. From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Oxford: Oxford University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Cleaver, Gerry. 2000. „Subcontracting Military Power: The Privatisation of Security in Contemporary Sub-Saharan Africa.“ Crime, Law and Social Change 33, č. 1–2, 131–149.
  DOI: 10.1023/A:1008346303773
 14. Cockayne, James. 2007. „Make or Buy? Principal Agent-Theory and the Regulation of Private Military Companies.“ In: From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Eds. Chesterman Simon a Chia Lehnard. Oxford: Oxford University Press, 196–216. Dempsey, John S. 2011. Introduction to Private Security. Belmont, CA: Wadsworth.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Dickinson, Laura A. 2007. „Contract as a Tool for Regulating PMCs.“ In: From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Eds. Chesterman Simon a Chia Lehnard. Oxford: Oxford University Press, 217–238.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Česká bezpečnostní akademie. 2012. Bezpečnostní služby (http://www.cba-cz/sluzby/bezpecnostni-sluzby/). Gill, Peter. 2006. „Not Just Joining the Dots But Crossing the Borders and Bridging the Voids: Constructing Security Networks After 11 September 2001.“ Policing & Society 16, č. 1, 27–49.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Hympl, Josef; Motýl, Ivan a Kalinová, Jana. 2012, 10. 9. „Policie na úprku.“ Týden 37, 22–27. Kameník, Jiří et al. 2007. Komerční bezpečnost: Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha: ASPI.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Kohler-Koch, Beate a Rittberger, Berthold. 2006. „Review Article. The ,Governance Turn‘ in EU Studie.“ Journal of Common Market Studies 44, Annual Review, 27–49.
  DOI: 10.1111/j.1468-5965.2006.00642.x
 19. Krahmann, Elke. 2005. „Security Governance and Networks: New Theoretical Perspectives in Transatlantic Security.“ Cambridge Review of International Affairs 18, č. 1, 15–29.
  DOI: 10.1080/09557570500059514
 20. Krahmann, Elke. 2008. „Security: Collective Good or Commodity?“ European Journal of International Relations 14, č. 3, 379–404.
  DOI: 10.1177/1354066108092304
 21. Kyncl, Jaromír. 2011a. „Rozhovor s Davidem Kádnerem.“ Bezpečnost s profesionály 3 (http:// www.kpkbcr.cz/wp-content/uploads/prosinec_kpkb_web2.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 22. Kyncl, Jaromír. 2011b. „Rozhovor s PhDr. Michalem Bavšenkovem.“ Bezpečnost s profesionály 3 (http: //www.kpkbcr.cz/wp-content/uploads/prosinec_kpkb_web2.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 23. Leander, Anna. 2005. „The Power to Construct International Security: On the Significance of Private Military Companies.“ Millennium 33, č. 3, 803–26.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Lehnard, Chia. 2007. „Private Military Companies and State Responsibility.“ In: From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies. Eds. Chesterman Simon a Chia Lehnard. Oxford: Oxford University Press, 139–157.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Loader, Ian a Walker, Neil. 2007. Civilizing Security: Policing and Political Community in a Global Era. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 26. Ministerstvo vnitra ČR. 2012. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti (http://www.mvcr.cz/ clanek/navrh-zakona-o-soukrome-bezpecnostni-cinnosti.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d).
  DOI: <nenalezeno>
 27. Musah, Abdel-Fatau. 2002. „Privatization of Security, Arms Proliferation and the Process of State Col- lapse in Africa.“ Development and Change 33, č. 5, 911–33.
  DOI: <nenalezeno>
 28. Ortiz, Carlos. 2010. Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues. Santa Barbara, Denver, Oxford: Praeger.
  DOI: <nenalezeno>
 29. Policista.cz. 2007. Soukromá policie ve službách státu (http://www.policista.cz/clanky/reportaz/soukro- ma-policie-ve-sluzbach-statu-87/).
  DOI: <nenalezeno>
 30. Reichl, Jiří. 2010. Ministr vnitra k zákonu o soukromých bezpečnostních službách (http://www.mvcr.cz/ clanek/ministr-vnitra-k-zakonu-o-soukromych-bezpecnostnich-sluzbach.aspx).
  DOI: <nenalezeno>
 31. Sekuritas CZ. 2011. Securitas v České republice (http://www.securitas.com/cz/cs-cz/O-nas/Securitas- v-eske-republice/).
  DOI: <nenalezeno>
 32. Singer, Peter W. 2003. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca and London: Cornell University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 33. Singer, Peter W. 2004. „War, Profits, and the Vacuum of Law.“ Columbia Journal of Transnational Law 42, č. 2, Spring, 521–550.
  DOI: <nenalezeno>
 34. Sklansky, David Alan. 2006. „Private Police and Democracy.“ American Criminal Law Review 43, č. 89, 89–105.
  DOI: <nenalezeno>
 35. Šnídl, Vladimir. 2011, 9. 9. „V Česku se rozjíždí byznys se soukromými ,žoldnéry‘.“ Ekonom (http: //ekonom.ihned.cz/c1-52789550-ekonom-cz-v-cesku-se-rozjizdi-byznys-se-soukromymi-zoldnery). Šnídl, Vladimir. 2012, 15. 3. „Policie aneb do akce vyrážejí soukromí strážníci.“ Ekonom (http:// ekonom.ihned.cz/c1-55047850-policie-aneb-do-akce-vyrazeji-soukromi-straznici).
  DOI: <nenalezeno>
 36. Sýkorová, Petra. 2011, 20. 4. „ABL ,vládnutí‘ prospělo. Loni zvýšila obrat o 30 procent.“ Ekonom (http:/ /ekonom.ihned.cz/c1-51628070-ekonom-cz-abl-vladnuti-prospelo-loni-zvysila-obrat-o-30-procent). Šmíd, Tomáš. 2010, 11. 9. „Všechny nitky vedou k ABL.“ Lidové noviny (http://www.lidovky.cz/vsech- ny-nitky-vedou-k-abl-0h6-/ln_noviny.asp?c=A100911_000083_ln_noviny_sko&klic=238842&-mes=100911_0).
  DOI: <nenalezeno>
 37. Tejc, Jeroným. 2010, 28. 7. „Zákon o soukromých bezpečnostních službách musí být připravován bez rizika střetu zájmů“ (http://www.cssd.cz/media/projevy-a-clanky/zakon-o-soukromych-bezpecnostnich-sluzbach-musi-byt-pripravovan-bez-rizika-stretu-zajmu).
  DOI: <nenalezeno>
 38. The Economist. 1997, 17. 4. „The Growth of Private Police Forces Has Started a Revolution Whose Implications Are Only Just Sinking in.“ The Economist, 21–22.
  DOI: <nenalezeno>
 39. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky. 2010. Třetí zpráva o stavu oboru (http: //www.asbs.cz/novinky/treti-zprava-o-stavu-oboru.html).
  DOI: <nenalezeno>
 40. Webber, Mark et al. 2004. „The Governance of European Security.“ Review of International Studies 30, č. 1, 3–26.
  DOI: <nenalezeno>
 41. Youngs, Al. 2004, leden. „The Future of Public/Private Partnerships.“ FBI Law Enforcement Bulletin 73, č. 1 (http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/2004-pdfs/jan04leb.pdf).
  DOI: <nenalezeno>