1. Atkin, Charles K. a Gaudino, James. 1984. „The Impact of Polls on Mass Media.“ Annals of the Ameri- can Academy of Political and Social Science 472, č 1, 206–208. Breen, M. J. 1998. „Press and Polls in Irish Politics: The influence of media content on public opinion regarding divorce referenda in Ireland.“ Paper presented at the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies Inaugural Conference, Université de Lille (http://www.cctv.mic.ul.ie/ papers/PressAndPollsInIrishPolitics.pdf).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 2. Brettschneider, Frank. 1997. „The Press and the Polls in Germany, 1980–1994. Poll Coverage as an Essential Part of Election Campaign Reporting.“ International Journal of Public Opinion Research 9, č. 3. 248–265.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 3. Cappella, Joseph, N. a Jamieson, Kathleen. 1997. Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good. New York: Oxford University Press.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 4. D’Alessio, Dave a Allen, Mike. 2000. „Media Bias in Presidential Elections: A Meta-Analysis.“ Journal of Communication 50, č. 4,133–156.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 5. Eibl, Otto. 2006. „Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů politické soutěže.“ In: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Eds. Dalibor Čaloud et al. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 89–107.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 6. Entman, Robert E. a Page, Benjamin I. 1995. „The News Before the Storm. The Iraq War Debate and the Limits to Media Independence.“ In: Taken by Storm: The Media, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy in the Gulf War. Eds. W. Lance Bennet a David L. Paletz. Chicago: University of Chicago Press, 82–101.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 7. Groseclose, Tim a Milyo, Jeffrey. 2005. „A Measure of Media Bias.“ The Quarterly Journal of Econo- mics 120, č. 4, 1191–1237.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 8. Gulati, Girish J et al. 2004. „News Coverage of Political Campaigns.“ In: Handbook of Political Com- munication. Ed. Lynda Lee Kaid. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 237–256.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Hofstetter, C. R. 1976. Bias in the news: Network television coverage in 1972 election campaigns. Co- lumbus: Ohio State University.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Hospodářské noviny. 2010, 3. 3. „Vedení Věcí veřejných si prověřuje uchazeče o členství.“ Chytilek, Roman. 2010. „Volební průzkumy.“ In: Volby do poslanecké sněmovny v roce 2010. Ed. Stanislav Balík. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 135–157.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Jungová, Eliška. 2009. „Výzkumy veřejného mínění a média v České republice.“ Slovenská politologická revue, č. 4, 199–217.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Kreidl, Martin. 2004. „Porovnání práce výzkumných agentur na základě srovnání validity standardizovaných měřicích instrumentů.“ In: Kvalita výzkumů volebních preferencí. Ed. Jindřich Krejčí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 119–130.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Krejčí, Jindřich. 2004a. „Volební průzkumy a společnost.“ In: Kvalita výzkumů volebních preferencí. Ed. Jindřich Krejčí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 13–35.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Krejčí, Jindřich. 2004b. „Standardy kvality výběrových šetření a české průzkumy volebních preferencí.“ In: Kvalita výzkumů volebních preferencí. Ed. Jindřich Krejčí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 139–166.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Landis, Richard J. a Koch, Gary G. 1997. „The Measurement of Observed Agreement for categorical Data.“ Biometrics 33, č. 1, 159–174.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Lebeda, Tomáš. 2003. „Průzkumy volebních preferencí před volbami do Sněmovny 2002.“ Politologický časopis 10, č.1, 22–31.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Lebeda, Tomáš. 2004. „Výzkumy volebních preferencí v konfrontaci s volebními výsledky.“ In: Kvalita výzkumů volebních preferencí. Ed. Jindřich Krejčí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 97–114. Lebeda, Tomáš a Krejčí, Jindřich. 2007. „Výzkumy volebních preferencí a jejich prezentace v médiích.“ In: Voliči a volby 2006. Ed. Tomáš Lebeda. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 37–61.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Matthews, J. Scott et al. 2009. „The Meadiated Horse Race: Evaluating a Theory of Poll Reporting with Evidence from Canada, 2006.“ Paper presented at the Annual General Meeting of the Canadian Political Science Association, Ottawa, 27.–29. 5. 2009. (http://www.queensu.ca/politics/files/matthewscutler-pickup%202009b.pdf) Neuendorf, Kimberly A. 2002. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications. Niven, David. 2003. „Objective Evidence on Media Bias: Newspaper Coverage of Congressional Party Switchers.“ Journalism and Mass Communication Quarterly 80, č. 2, 311–326.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Patterson, Thomas, E. 1994. Out of Order. New York: Vintage Books.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Patterson, Thomas E. 2005. „Of Polls, Mountains? U.S. Journalists and Their Use of Election Surveys.“ Public Opinion Quarterly 69, č. 5, 716–724.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Petrová, Barbora. 2010. „Média a volební kampaň.“ In: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Ed.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Stanislav Balík. Brno: CDK, 117–133 Pew Research Center. 2008. „Winning the Media Campaign. How the Press Reported the 2008 Presidential General Election“ (www.journalism.org).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 23. Pickup, Mark et al. 2010. „The Horse(race)-Drawn Media (Band)Wagon.“ Paper presented at the Annual General Meeting of the Canadian Political Science Association, Montreal, 1.–3. 6. 2010 (http: //sites.google.com/site/profjscottmatthews/CPSA2010Final-Pickup-Andrew-Cutler-Matthews.pdf). Povich, Elanie. 1996. Partners and Adversaries: The Contentious Connection Between Congress and the Media. Arlington: Freedom Forum. Právo 2010, 5. 3. „Před kamerami zaujaly malé strany.“ Rosenstiel, Tom. 2005. „Political Polling and the New Media Culture: A Case of More Being Less.“ Public Opinion Quarterly 69, č. 5, 698–715.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 24. Řehák, Jan. 1998a. „Kvalita dat I. Klasický model měření reliability a jeho praktický aplikační výzkum.“ Sociologický časopis 34, č. 1, 51–60.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 25. Řehák, Jan. 1998b. „Kvalita dat I. Přístupy ohodnocování výzkumných instrumentů založené na modelování kovariačních struktur.“ Sociologický časopis 34, 195–204.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 26. Sonck, Nathalie a Loosveldt, Geert. 2007. „Making News Based on Public Opinion Polls: the Flemish Case.“ Paper presented at the 60th Annual World Association for Public Opinion Research Conference, Berlin, 19.–21. 9. 2007 (http://ejc.sagepub.com/cgi/content/abstract/23/4/490).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 27. Soroka, Stuart et al. 2009. „Campaign News and Vote Intentions.“ Journal of Elections, Public Opinion & Parties 19, č. 4, 359–376.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 28. Strömbäck, Jesper a Shehata, Adam. 2007. „Structural Biases in British and Swedish Election News Coverage.“ Journalism Studies 8, č. 5, 798–812.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 29. Swanson, David L. 1997. „The Political-Media Complex at 50: Putting the 1996 Presidential Campaign in Context.“ The American Behavioral Scientist 40, č. 8, 1264–1282.
  DOI: <nenalezeno>
 30. Vinopal, Jiří. 2006. „Povaha předvolebních průzkumů a jejich role v rozhodování voličů.“ Naše společ-nost 4, č. 1, 3–8.
  DOI: <nenalezeno>
 31. Valentino, Nicholas A. et al. 2001. „A Spiral of Cynicism for Some: The Contingent Effects of Campaign News Frames on Participation and Confidence in Government.“ Political Communication 18, č. 4, 347–367.
  DOI: <nenalezeno>
 32. Weimann, Gabriel. 1990. „The Obsession to Forecast: Pre-Election Polls in the Israeli Press.“ Public Opinion Quarterly 54, č. 3, 396–408.
  DOI: <nenalezeno>
 33. Worcester, Robert M. 1980. „Pollsters, the Press, and Political Polling in Britain.“ The Public Opinion Quarterly 44, č. 4, 548–566.
  DOI: 10.1086/268622
 34. Zaller, John. 1999. A Theory of Media Politics: How the Interests of Politicians, Journalists, and Citizens Shape the News. Nepublikováno (http://www.polisci.ucla.edu/faculty/zaller/media%20politics %20book%20.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 35. Žiačiková, Zuzana. 2012. Objektivita českých médií. Zkrácená verze diplomové práce (http://nf.vse.cz/ wp-content/uploads/Žiačiková-Zuzana.pdf).
  DOI: <nenalezeno>