1. Avery, James M. 2009. „Videomalaise or Virtuous Circle? The Influence of the New Media on Political Trust.“ International Journal of Press/Politics 14, č. 4, 410–433. Bennett, Stephen E. et al. 1999. „Video Malaise Revisited. Public Trust in the Media and Government.“ Harvard Journal of Press/Politics 4, č. 4, 8–23.
  DOI: 10.1177/1940161209336224
 2. Benoit, William L. 2007. Communication in Political Campaigns. New York: Peter Lang Publishing. Brants, Kees et al. 2010. „The Real Spiral of Cynicism? Symbiosis and Mistrust between Politicians and Journalists.“ International Journal of Press/Politics 15, č. 1, 25–40.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Buell, Emmet H. a Lee Sigelman. 2008. Attack Politics. Negativity in Presidential Campaigns since 1960. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Cappella, Joseph N. a Jamieson, Kathleen H. 1997. Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good. New York: Oxford University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Česká volební studie. 2010. Povolební dotazníkové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 31. 5. – 14. 6. 2010.
  DOI: <nenalezeno>
 6. ČSSD. 2010, 16. 2. „Negativní mediální kampaň proti ČSSD“ (http://www.cssd.cz/inews/video/negativni-kampan-proti-cssd).
  DOI: <nenalezeno>
 7. De Vreese, C. H. a Semetko, H. A. 2002. „Cynical and engaged: strategic campaign coverage, public opinion and mobilization in a referendum.“ Communication Research 29, č. 6, 615–641.
  DOI: 10.1177/009365002237829
 8. De Vreese, Claes H. 2005. „The Spiral of Cynism Reconsidered.“ European Journal of Communication 20, č. 3, 283–301.
  DOI: 10.1177/0267323105055259
 9. Eurozprávy. 2010, 5. 5. „Paroubek: Útok na Sobotku je zastrašování ČSSD“ (http://domaci.eurozpravy.cz/ politika/8475-paroubek-utok-na-sobotku-je-zastrasovani-cssd/).
  DOI: <nenalezeno>
 10. Geer, John G. 2006. In Defense of Negativity. Attack Ads in Presidential Campaigns. Chicago and Lon- don: University of Chicago Press.
  DOI: <nenalezeno>
 11. iDNES. 2010, 5. 5. „Odmítněte útoky na mítincích, vyzývá ČSSD po incidentech soupeře i Klaus“ (http://zpravy.idnes.cz/odmitnete-utoky-na-mitincich-vyzyva-cssd-po-incidentech-soupere-i-klause- 1ln-/domaci.asp?c=A100505_090939_domaci_kop).
  DOI: <nenalezeno>
 12. iHNed. 2010a, 6. 5. „Paroubek nemluví s pravicovými médii. A končí s mítinky na náměstích“ (http:// volby.ihned.cz/c1-43182550-paroubek-nemluvi-s-pravicovymi-medii-a-konci-s-mitinky-na-namestich). Jamieson, Kathleen H. et al. 2000. „Eliminate the Negative? Categories of Analysis for Political Adver- tisements.“ In: Crowded Airwaves. Campaign Advertising in Elections. Eds. James A. Thurber et al. Washington: Brookings Institution Press, 44–64.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Johnson-Cartee, Karen S. a Gary A. Copeland. 1991. Negative Political Advertising. Coming of Age.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Hillsdale, New Jersey, Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Kaid, Lynda L. a Anne Johnston. 2001. Videostyle in Presidential Campaigns. Style and content of televised political advertising. Westport, Connecticut, London: Praeger.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Kleinnijenhuis, Jan et al. 2006. „Negative News and the Sleeper Effect of Distrust.“ Harvard Journal of Press/Politics 11, č. 2, 86–104.
  DOI: 10.1177/1081180X06286417
 16. Lau, Richard R. a Gerald M. Pomper. 2004. Negative Campaigning. An Analysis of U.S. Senate Elections. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Martin, Paul S. 2004. „Inside the Black Box of Negative Campaign Effects: Three Reasons Why Negative Campaigns Mobilize.“ Political Psychology 25, č. 4, 545–562.
  DOI: 10.1111/j.1467-9221.2004.00386.x
 18. Mutz, Diana a Bryon Reeves. 2005. „The NewVideomalaise: Effects of Televised Incivility on Political Trust.“ American Political Science Review 99, č. 1: 1–15.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Newton, Kenneth. 1999. „Mass Media Effects: Mobilization or Media Malaise?“ British Journal of Political Science 29, č. 4, 577–599.
  DOI: 10.1017/S0007123499000289
 20. Norris, Pippa. 1996. „Does Television Erode Social Capital? A Reply to Putnam.“ PS: Political Science and Politics 29, č. 3, 474–479.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Norris, Pippa. 1999. „The Impact of Television on Civic Malaise.“ In: On Message: Communicating the Campaign. Eds. Pippa Norris et al. Thousand Oaks, CA: Sage.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Norris, Pippa. 2000. A Virtuous Circle. Political Communication in the Postindustrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 23. Patterson, Thomas E. 1993. Out of Order. New York: Knopf.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Knopf.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Robinson, Michael J. 1975. „American Political Legitimacy in an Era of Electronic Journalism: Reflections on the Evening News.“ In Television as a Social Force: New Approaches to TV Criticism. Eds. Douglas Cater a Richard Adler. New York: Praeger.
  DOI: <nenalezeno>
 26. Sabato, Larry J. 1993. Feeding Frenzy: How Attack Journalism Has Transformed American Politics. New York: Free Press.
  DOI: <nenalezeno>
 27. Schyns, Peggy a Margreet Nuus. 2006. „Political Cynism and Social Cohesion in Europe and the United States. Paper to be presented at the ECPR Joint Sessions, Workshop 5, Studying Forms of Participa- tion, Paper in Progress (http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/nicosia/ws5/ Schyns.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 28. Škodová, Markéta. 2006. „Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou veřejností před volbami v roce 2006.“ Naše společnost 4, č. 2, 1–11 (http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/ 100062s_NS0602_Skodova.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 29. Tworzecki, Hubert a Semetko, Holli A. 2010. „Media Uses and Effects in New Democracies: The Case of Poland ́s 2005 Parliamentary and Presidential Elections.“ International Journal of Press/Politics 15, č. 2, 155–174.
  DOI: <nenalezeno>
 30. Valentino, Nicholas A. et al. 2001. „A spiral of cynicism for some: The contingent effects of campaign news frames on participation and confidence in government.“ Political Communication 18, č. 3, 347–367.
  DOI: 10.1080/10584600152647083
 31. Voltmer, Katrin a Schmitt-Beck, Rüdiger. 2006. „New Democracies without citizens? Mass Media and democratic orientations – a four country comparison.“ In: Mass Media and Political Communication in New Democracies. Ed. Katrin Voltmer. London and New York: Routledge, 228–245.
  DOI: <nenalezeno>
 32. West, Darrell M. 2005. Air Wars. Television Advertising in Election Campaigns, 1952–2004. Fourth edition, Washington: CQ Press.
  DOI: <nenalezeno>
 33. Wisconsin Advertising Project. 2010. „Political Advertising in 2008“ (http://wiscadproject.wisc.edu/ wiscads_report_031710.pdf).
  DOI: <nenalezeno>