1. Balík, Stanislav a Kubát, Michal. 2012. Teorie a praxe nedemokratických režimů. Praha: Dokořán. Bureš, Jan. 2011. „Československý parlament v roce 1989.“ In: Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Eds. Vratislav Doubek et al. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 123–148.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Capoccia, Giovanni. 2002. „Anti-System Parties. A Conceptual Reassessment.“ Journal of Theoretical Politics 14, č. 1, 9–35.
  DOI: 10.1177/095169280201400103
 3. Dahl, Robert, ed. 1968. Political Opposition in Western Democracies. New Haven and London: Yale University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Doubek, Vratislav. 2011. „Předpoklady československého parlamentarismu.“ In: Parlament v čase změ-ny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Eds. Vratislav Doubek et al. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 7–17.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Doubek, Vratislav et al. 2011. Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Hoppe, Jiří. 2011. „Pražské jaro 1968 v parlamentu.“ In: Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Eds. Vratislav Doubek et al. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 101–119.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Kubát, Michal. 2011. „Demokratické politické režimy.“ In: Úvod do studia politiky. Eds. Miroslav Novák et al. Praha: Sociologické nakladatelství, 697–723.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Kubát, Michal. 2010. Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Praha: Dokořán.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Květina. Jan. 2011. Šlechtická demokracie. Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16. a 17. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Kysela, Jan. 2008. „Parlament a parlamentarismus.“ In: Parlament České republiky. Eds. Jindřiška Syllová et al. Praha: Linde, 16–49.
  DOI: <nenalezeno>
 11. La Palombara, Joseph a Weiner Myron, eds. 1966. Political Parties and Political Development. Princeton: Princeton University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Marsh, David a Stoker, Gerry. 2006. Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Pehr, Michal, 2011a. „Československý parlament po druhé světové válce.“ In: Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Eds. Vratislav Doubek et al. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 75–97.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Pehr, Michal, 2011b. „Návrhy české pravice na reformu československého parlamentu v době první republiky.“ In: Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého par- lamentarismu. Eds. Vratislav Doubek et al. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 45–70.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Polášek, Martin. 2011. „Parlament jako katalyzátor přerodu antisystémové strany ve stranu prosystémo- vou: případ ČSDSD.“ In: Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a českosloven- ského parlamentarismu. Eds. Vratislav Doubek et al. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 21–41.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 16. Sartori, Giovanni. 2005a. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společ- nosti. Praha: Dokořán.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 17. Sartori, Giovanni. 2005b. Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 18. Sartori, Giovanni. 1994. Teoria demokracii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
  DOI: <chybná opověď serveru>