1. Ashley, Richard. 1987. „The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Relations.“ Alternatives 12, č. 4, s. 404–434. Ashley, Richard. 1994. „The Achievements of Post-Structuralism.“ In: International Theory: Positivism and Beyond. Eds. Steve Smith et al. Cambridge: Cambridge University Press, s. 240–254.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Barša, Pavel. 2007. Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Praha: FILOSOFIA.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Barša, Pavel a Císař, Ondřej. 2008. Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Behr, Hartmut. 2010. A History of International Political Theory. Ontologies of the International. New York: Palgrave.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Beneš, Vít. 2010a. „Český diskurz o mezinárodní roli Evropské unie.“ In: Hledání českých zájmů. Mezi- národní bezpečnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 31–52.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Beneš, Vít. 2010b. „The Demand Side of the EU Enlargement: Understanding our Neighbours.“ In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et. al. Frankfurt a/M: Peter Lang, s. 35–53.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Behnke, Andreas. 2006. „No way out: desecuritization, emancipation and the eternal return of the politi- cal – a reply to Aradau.“ Journal of International Relations and Development 9, č. 1, s. 62 69.
  DOI: 10.1057/palgrave.jird.1800070
 8. Bílková, Veronika a Matějková, Šárka. 2010a. „Šíření demokracie jako národní zájem? Legitimizace české transformační politiky.“ In: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní roz- voj. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 125–145.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 9. Braun, Mats. 2010a. „Europeanization of the Czech Environmental Policy.“ In: The Quest for the Natio- nal Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et. al. Frankfurt a/M: Peter Lang, s. 53–70.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 10. Braun, Mats. 2010b. „Neúčast v euru a její politické důsledky.“ In: Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 89–105.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 11. Braun, Mats. 2010c. „The Czech Perspective on the Future of the EU: No Consensus in the Offing.“ In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et. al. Frankfurt a/M: Peter Lang, s. 127–144.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 12. Braun, Mats a Drulák, Petr. 2010. „Conclusions: National Interests in Foreign Policy.“ In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et. al. Frankfurt a/M: Peter Lang, s. 181–192.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 13. Bureš, Jaroslav. 2010. „Obtížné hledání shody na demokratizaci Blízkého východu: případ Iráku.“ In: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Drulák, P. Praha: Ústav mezi- národních vztahů, s. 166–189.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 14. Burchill, Scott et. al. 2001. Theories of International Relations. New York: Palgrave.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 15. Campbell, David. 1996. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 16. Ditrych, Ondřej. 2010a. „Česká republika v boji proti klimatickým změnám.“ In: Hledání českých zá-jmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 198–217.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 17. Drulák, Petr a Königová, Lucie. 2005. „The Czech Republic – From Socialist Past to Socialized Future.“ In: Socializing Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe. Ed. Trine Flockhart. London: Palgrave, s. 149–168.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 18. Drulák, Petr. 2008. „Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a Atlantikem.“ In: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Eds. Michal Kořan et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 395–402.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 19. Drulák, Petr. 2009. „Česká zahraniční politika v době počínajícího rozkladu.“ In: Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Eds Michal Kořan et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 373–379.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 20. Drulák, Petr. 2010. „Závěrem: Český nezájem se prosazuje.“ In: Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Eds. Michal Kořan et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s 354–361.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 21. Drulák, Petr et al. 2008. „Aussenpolitik in Ostmitteleuropa Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten.“ Osteuropa, Berlin 58, č. 7, s. 139–152.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 22. Drulák, Petr et al. (Nedatováno.) Visegrad in Turmoil. (Nepublikovaný rukopis později ve zkrácené formě vydaný jako Drulák, Kořan a Růžička (2008)).
  DOI: <chybná opověď serveru>
 23. Eichler, Jan. 2010. „Mezi jestřábem a holubicí: Česko hledá demokratický mír.“ In: Hledání českých zá-jmů. Mezinárodní bezpečnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 52–79. Eichler, Jan a Hynek, Nik. 2010. „Obnova Afgnáhistánu: bezpečnostní kontext české účasti.“ In: Hle- dání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 102–125.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 24. Fawn, Rick. 2004. „Reconstituting a National Identity: Ideologies in Czech Foreign Policy after the Split.“ In: Ideology and national identity in post-communist foreign policies. Ed. Rick Fawn. Portland: Frank Cass Publishers, s. 204–228.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 25. Fiala, Petr a Schubert, Klaus. 2000. Moderní analýza politiky. Brno: Barrister and Principal.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 26. Fürst, Rudolf. 2010a. „České vyhlídky: hospodářské vztahy EU s Čínou.“ In: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 60–79.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 27. Fürst, Rudolf. 2010b. Podpora Tibetu, Tchaj-wanu a lidských práv v Číně: Evropská avantgarda nebo český kýč? In: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 80–101.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 28. Gaskarth, Jamie. 2006. „Discourses and Ethics: The Social Construction of British Foreign Policy.“ Foreign Policy Analysis 2. č. 4, s. 325–341.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 29. George, Alexander. 2006. On foreign policy: Unfinished business. Boulder: Paradigm Publishers.
  DOI: <nenalezeno>
 30. George, Jim. 1994. Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International Relati- ons. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  DOI: <nenalezeno>
 31. Handl, Vladimír. 2010a. „Česká republika a Německo: Jak se vnímají?“ In: Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 152–173.
  DOI: <nenalezeno>
 32. Handl, Vladimír. 2010a. „Češi a Němci jako spojenci: sbližování strategické kultury.“ In: Hledání čes- kých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 126–150.
  DOI: <nenalezeno>
 33. Handl, Vladimír a Drulák, Petr. 2010. „Závěr.“ In: Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 218–230.
  DOI: <nenalezeno>
 34. Havel, Václav. 1999. „Projev prezidenta republiky V. Havla v Senátu Francouzské republiky (1999).“ In: Zahraniční politika České republiky: Dokumenty, Březen, 1999. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí.
  DOI: <nenalezeno>
 35. Hey, Jeanne, A. K., ed. 2003 Small States in World Politics. Explaining Foreign Policy Behavior. Lon- don Boulder: Lynne Rienner Publishers.
  DOI: <nenalezeno>
 36. Horký, Ondřej 2010. „Mediální stereotypy Jihu jako překážka veřejné diskuse: důsledky pro českou rozvojovou spolupráci.“ In: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 102–124.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 37. Horký, Ondřej a Drulák, Petr. 2010. „Závěr.“ In: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezi- národní rozvoj. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 190–204.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 38. Houghton, David Patrick. 2007. „Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision-Making: Toward a Constructivist Approach.“ Foreign Policy Analysis 3, č. 1, s. 24–45.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 39. Hynek, Nik a Střítecký, Vít. 2010a. „Energetická bezpečnost podle českých atlantistů.“ In: Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 80–101.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 40. Hynek, Nik a Střítecký, Vít. 2010b. „The Fortunes of the Czech Discourse on the Missile Defense.“ In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et al. Frankfurt a/M: Peter Lang, s. 87–104.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 41. Kaarbo, Juliet. 2008. „Coalition Cabinet Decision Making: Institutional and Psychological Factors.“ International Studies Review 10, č. 1, s. 57–87.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 42. Klaus, Václav. 1999. „Rozhovor předsedy Poslanecké sněmovny PČR Václava Klause pro Lidové noviny.“ In: Zahraniční politika České republiky: Dokumenty, Červen, 1999. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 43. Kořan, Michal. 2007. „Struktura a proces tvorby české zahraniční politiky.“ In: Česká zahraniční po- litika: Aktéři, struktura, proces. Eds. Michal Kořan et al. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s. 11–22.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 44. Kořan, Michal. 2011. „Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2010.“ In: Česká za- hraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Eds. Michal Kořan et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 15–32.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 45. Kratochvíl, Petr. 2010b. Národní zájem a jeho legitimita. In: Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 17–30.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 46. Kratochvíl, Petr. 2009. „Návrat k normativitě: Národní zájem jako teoretická kategorie.“ Politologický časopis 16, č. 1, s. 3–20.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 47. Kratochvíl, Petr a Horký, Ondřej. 2010. Eastern Promises? Czech Ambiguity in the European Neigh- bourhood. In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et al. Frankfurt a/M: Peter Lang, 71–86.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 48. Kreps, Sarah 2010. „Elite Consensus as a Determinant of Alliance Cohesion: Why Public Opinion Hard- ly Matters for NATO-led Operations in Afghanistan.“ Foreign Policy Analysis 6, č. 3, s. 187–275. Kubálková, Vendulka, ed. 2001. Foreign Policy in a Constructed World. Armonk, London: M. E. Sharp.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 49. Linklater, Andrew 2002. „The Achievements of Critical Theory.“ In: International Theory: Positivism and Beyond. Steve Smith et al. Cambridge: Cambridge University Press, s. 279–300.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 50. March, James G. a Olsen, Johan P. 1998. „The Institutional Dynamics of International Political Orders.“ International Organizations 52, Special Issue, s. 943–959.
  DOI: <nenalezeno>
 51. McCormick, James M. a Wittkopf, Eugene R. 1990. „Bipartisanship, Partisanship, and Ideology in Congressional-Executive Foreign Policy Relations, 1947–1988.“ The Journal of Politics 52, č. 4, s. 1077–1100.
  DOI: 10.2307/2131683
 52. Moravcsik, Andrew. 1997. „Taking Preferences Seriously. A Liberal Theory of International Politics.“ International Organizations 51, č. 4, s. 513–553.
  DOI: 10.1162/002081897550447
 53. Nabers, Dirk. 2009. „Filling the Void of Meaning: Identity Construction in U.S. Foreign Policy After September 11, 2001.“ Foreign Policy Analysis 5, č. 2, s. 191–214.
  DOI: <nenalezeno>
 54. Ruggie, John. 1998. Constructing the World Polity. Essays on International Institutionalization. Lon- don: Routledge.
  DOI: <nenalezeno>
 55. Skidmore, David. 2011. The Unilateralist Temptation in American Foreign Policy. New York and Lon- don: Routledge.
  DOI: <nenalezeno>
 56. Střítecký, Vít a Drulák, Petr. 2010. „Závěr.“ In: Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 171–179.
  DOI: <nenalezeno>
 57. Steinmetz, Robert a Wivel, Anders. 2010. Small States in Europe. London: Ashgate.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 58. Topolánek, Mirek. 2009. Projev v Senátu u příležitosti schvalování Lisabonské smlouvy. 6. 5. 2009. Vlá-da ČR (on-line: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/m--topolanek:-lisabon----57062/). Tesař, Filip. 2010. „Konsensus není nutný? Uznání Kosova v Česku.“ In: Hledání českých zájmů. Vnitř- ní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Petr Drulák et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 106–132.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 59. Tulmets, Elsa. 2010. „The European Neighbourhood Policy: How Does National Identity Make its Way to Brussels?“ In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et al. Frankfurt a/M: Peter Lang, s. 145–160.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 60. Veselá, Věra. 2010. „Human Rights Promotion: Czech Republic and the EU.“ In: The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Eds. Petr Drulák et al. Frankfurt a/M: Peter Lang, 161–180.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 61. Volgy, Thomas J. a Schwartz, John E. 1991. „Does Politics Stop at the Water’s Edge? Domestic Political Factors and Foreign Policy Restructuring in the Cases of Great Britain, France, and West Germany.“ The Journal of Politics 53, č. 3, s. 615–643.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 62. Walker, R. B. J. 1993. Inside/Outside: International Relations in Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 63. Weiss, Tomáš a Řiháčková, Věra. 2010. „Konceptualizace pojmu multilateralismus v české zahraniční politice.“ In: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu: Michal Kořan et al. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
  DOI: <chybná opověď serveru>
 64. Weldes, Jutta. 1996. „Constructing National Interests.“ European Journal of International Relations. Sep. 1996, č. 2, s. 275–318.
  DOI: 10.1177/1354066196002003001
 65. Weldes, Jutta. 1998. „Bureaucratic Politics: A Critical Constructivist Assesment.“ Mershon International Studies Review 42, č. 2, s. 216–225.
  DOI: 10.2307/254413