1. Armstrong, Michael. 1994. How to be an even better manager. London: Kogan Page. Bačlija, Irena, ed. 2012. Lokalna demokracija IV: Aktualni problemi slovenske lokalne samouprave. Maribor: Lex Localis.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Brezovšek, Marjan. 2005. “Velikost in naloge občin v Sloveniji.” In: Lokalna demokracija II: Uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji. Ed. Marjan Brezovšek and Miro Haček. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, pp. 68-85.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Brezovšek, Marjan et al. 2008. Organizacija oblasti v Sloveniji. Ljubljana: Faculty of Social Sciences. Constitution of the Republic of Slovenia. Official Gazette of the Republic of Slovenia, 33/1991 (http: //www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199133&stevilka=1409).
  DOI: <nenalezeno>
 4. Haček, Miro and Kukovič, Simona. 2011. “Nestrankarski kandidati in liste na lokalnih volitvah v obdobju 1994–2010.” Teorija in praksa 48, no. 2, pp. 376-392.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Haček, Miro et al. 2008. Upravljavska sposobnost in koalicijsko povezovanje v slovenskih občinah. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Juvan Gotovac, Vesna. 2000. “Naloge župana.” In: Župan in občina. Ed. Stane Vlaj. Ljubljana: Inštitut za lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli, pp. 8-21.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Local Self-Government Act (ZLS-UPB2). Official Gazette of the Republic of Slovenia, 94/2007 (http: //www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692).
  DOI: <nenalezeno>
 8. Miglič, Gozdana and Vukovič, Goran. 2006. Spretnosti vodenja in sporazumevanja. Ljubljana: Ministry of Public Administration, Administration Academy.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Mouritzen, Poul Erik and Svara, James H. 2002. Leadership at the apex: Politicians and administrators in Western local governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Možina, Stane. 1996. Človeku prijazno in uspešno vodenje. Ljubljana: Panta Rhei – Sineza.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Prašnikar, Astrid. 2000. “Župan, direktor občinske uprave, občinska uprava.” In: Župan in občina. Ed. Stane Vlaj. Ljubljana: Inštitut za lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli, pp. 45-59.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Research Project Lokalna demokracija v RS. 2003. Ljubljana: Centre for Political Science Research, Faculty of Social Sciences.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Research Project Modeli strukturiranja izvršilne oblasti na lokalni ravni. 2011. Ljubljana: Centre for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions, Faculty of Social Sciences. Research Project Župani in podžupani. 2012. Ljubljana: Centre for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions, Faculty of Social Sciences.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Riker, William H. 1962. The theory of political coalitions. New Haven: Yale University Press. Stoker, Gerry. 1991. The politics of local government. Basingstoke: MacMillan.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Šmidovnik, Janez. 1995. Lokalna samouprava. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  DOI: <nenalezeno>