1. Antoš, Marek. 2008a. Principy voleb v České republice. Praha: Linde Praha. Antoš, Marek. 2008b. „Rovnost volebního práva v Československu v období 1918–1938.“ In: Pocta Jánu Gronskému. Eds. Karel Klíma a Jiří Jirásek. Plzeň: Aleš Čeněk, 55–68.
  DOI: <nenalezeno>
 2. Antoš, Marek. 2009. „Mohou se senátní volební obvody měnit účelově ve prospěch vládních stran?“ In: Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Eds. Vladimír Mikule a Radovan Suchánek. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 211–220.
  DOI: <nenalezeno>
 3. Antoš, Marek. 2012. „Politická participace cizinců v České republice.“ Politologický časopis 14, č. 2, 113–127.
  DOI: <nenalezeno>
 4. Balinski, Michel. 2008. „Redistricting in France under Changing Electoral Rules.“ In: Redistricting in Comparative Perspective. Eds. Lisa Handley a Bernard Grofman. Oxford: Oxford University Press, 173–190.
  DOI: <nenalezeno>
 5. Benátská komise. 2003. Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report. CDL-AD(2002)023rev. Štrasburk.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Cox, Gary W. a Katz, Johnatan N. 2002. Elbridge Gerry’s Salamander: The Electoral Consequences of the Reapportionment Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 7. Český statistický úřad. 2012. Statistická ročenka České republiky. Praha: Český statistický úřad.
  DOI: <nenalezeno>
 8. ESLP. 2012. Rozsudek ve věci Ekoglasnost v. Bulharsko, stížnost č. 30386/05.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Filip, Jan. 1992. Základní otázky volebního práva v ČSFR. Brno: Masarykova univerzita.
  DOI: <nenalezeno>
 10. Handley, Lisa a Grofman, Bernard, eds. 2008. Redistricting in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Charvát, Jakub. 2011. Malapportionment, hodnota hlasu a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2010. Politologický časopis 18, č. 4, 335–353.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Kysela, Jan. 2012. „Senát a volby. Nástin bilance po 15 letech.“ In: Volby – svátek demokracie, nebo pletich? Ed. Vojtěch Šimíček. Brno: Masarykova univerzita, 49–65.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Lebeda, Tomáš, Malcová, Karolína a Lacina, Tomáš. 2009. Volby do Senátu 1996 až 2008. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
  DOI: <nenalezeno>
 14. Mackie, Thomas. 2000. „Gerrymandering.“ In: International Encyclopedia of Elections. Ed. Richard Rose. London: Macmillian Reference, 144–145.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Nejvyšší soud USA. 1962. Rozsudek ve věci Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962) Nejvyšší soud USA. 1969. Rozsudek ve věci Kirkpatrick v. Preisler, 394 U.S. 526 (1969) Nejvyšší soud USA. 1983. Rozsudek ve věci Karcher v. Daggett, 462 U.S. 725 (1983) Nejvyšší soud USA. 1986. Rozsudek ve věci Davis v. Bandemer, 478 U.S. 109 (1986).
  DOI: <nenalezeno>
 16. Nejvyšší správní soud ČR. 2010. Rozsudek ze dne 9. srpna 2010, sp. zn. 4 Ao 4/2010.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Monmonier, Mark. 2001. Bushmanders&Bullwinklers: How Politicians Manipulate Electronic Maps and Census Data to Win Elections. Chicago: The University of Chicago Press.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Novotná, Tereza. 2004. „Volební systém první československé republiky a jeho reformy.“ In: Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Eds. Miroslav Novák a Tomáš Lebeda. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 165–196.
  DOI: <nenalezeno>
 19. Orozco-Henríquez, Jesús et al. 2010. Electoral Justice: The International IDEA Handbook. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Pavlíček, Václav et al. 2001. Ústavní právo a státověda, II. díl: Ústavní právo České republiky, část 1. Praha: Linde Praha.
  DOI: <nenalezeno>
 21. Pavlíček, Václav et al. 2011. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges.
  DOI: <nenalezeno>
 22. Poslanecká sněmovna. 2012. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk 619/0, 6. volební období.
  DOI: <nenalezeno>
 23. Riegel, Filip. 2011. „Volební obvody v komunálních volbách (nejen) z hlediska čl. 40 Ústavy.“ Právní rozhledy 19, č. 23, 853–857.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Samuels, David a Snyder, Richard. 2001. „The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective.“ British Journal of Political Science 13, č. 4, 651–671.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Tomášek, Pavel. 2010, 19. 10. „Exkluzivně: USA mají rakovinu. Hrozí jim demagog u moci.“ (http: //aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=679924).
  DOI: <nenalezeno>
 26. Ústavní soud ČR. 1998. Usnesení ze dne 8. prosince 1998, sp. zn. I. ÚS 360/98. Ústavní soud ČR. 2010. Nález ze dne 12. července 2010, sp. zn. IV. ÚS 3102/08. Ústavní soud ČR. 2011. Nález ze dne 29. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 52/10.
  DOI: <nenalezeno>