1. Appeltová, Michaela a Šprincová, Veronika. 2010. „Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích.“ In: Ženy a česká společnost. Eds. Petra Kubálková a Petra Wennerholm Čáslavská. Praha: Otevřená společ- nost o.p.s. 2010, 63–73. Caul, Miki. 2001. „Political Parties and the Adoption of Candidate Gender Quotas: A Cross-National Analysis.“ The Journal of Politics 63, č. 4, 1214–1229.
  DOI: <nenalezeno>
 2. České noviny. 2010. Kocáb nabídl kvůli svému soukromí demisi. Praha: ČeskéNoviny.cz (http://www. ceskenoviny.cz/zpravy/kocab-chce-kvoty-pro-zeny-a-nabidl-rezignaci/446753&id_seznam=287). Český statistický úřad. 2006. Struktura kandidátních listin a kandidátů pro volby do poslanecké sněmovny (http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/struktura_kandidatnich_listin_a_kandidatu_pro_volby_do_poslanecke_snemovny).
  DOI: <nenalezeno>
 3. Dilingham, Alan et al. 1994. „Gender Discrimination by Gender: Voting in a Professional Society.“ Industrial and Labor Relations Review 47, č. 4, 622–633.
  DOI: 10.2307/2524662
 4. Fórum 50%. 2010. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 (http: //padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice/poslanecka-snemovna/analyza-snemovna-2010).
  DOI: <nenalezeno>
 5. Gelnarová, Jitka. 2010. „Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno zna- mená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?“ Acta Politologica 2, č. 2, 120–135. Gerring, John. 2007. Case Study Research. Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 6. Gray, Tricia. 2003. „Electoral Gender Quotas: Lessons from Argentina and Chile.“ Bulletin of Latin American Research 22, č. 1, 52–78.
  DOI: 10.1111/1470-9856.00064
 7. Htun, Mala N. 2003. „Women and Democracy.“ In: Constructing Democratic Governance in Latin America. Eds. Jorge I. Domínguez a Michael Shifter. Baltimore, London: The John Hopkins University Press,118–136.
  DOI: <nenalezeno>
 8. Chytilek, Roman et al. 2009. Volební systémy. Praha: Portál.
  DOI: <nenalezeno>
 9. Inter-Parliamentary Union. 2010. Women in national parliaments: Situation as of 30 November 2010 (http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm).
  DOI: <nenalezeno>
 10. Kunovich, Sheri. 2003. „The Representation of Polish and Czech Women in National Politics: Predicting Electoral List Position.“ Comparative Politics 35, č. 3, 273–291.
  DOI: <nenalezeno>
 11. Lebeda, Tomáš et al. 2007. „Úvod.“ In: Voliči a volby 2006. Eds. Tomáš Lebeda et al. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 15–36.
  DOI: <nenalezeno>
 12. Linek, Lukáš a Outlý, Jan. 2005. „Výběr kandidátů do Evropského parlamentu v hlavních českých politických stranách.“ Politologický časopis 12, č. 1, 3–26.
  DOI: <nenalezeno>
 13. Listina základních práv EU. 2007/C 303/01. (http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/ C2007303CS.01000101.htm). Manifesto Project Database (https://manifestoproject.wzb.eu/parties/69).
  DOI: <nenalezeno>
 14. McElroy, Gail a Marsh, Michael. 2009. „Candidate Gender and Voter Choice: Analysis from a Multimember Preferential Voting System.“ Political Research Quarterly 20, č. 10, 1–12.
  DOI: <nenalezeno>
 15. Michels, Robert. 1968. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: The Free Press.
  DOI: <nenalezeno>
 16. Norris, Pippa. 2000. „Women’s Representation and Electoral Systems.“ In: Encyclopedia of Electoral Systems. Ed. Richard Rose. Washington DC: CQ Press.
  DOI: <nenalezeno>
 17. Norris, Pippa. 2004. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge University Press.
  DOI: <nenalezeno>
 18. Norris, Pippa. 2006. „The Impact of Electoral Reform on Women’s Representation“. Acta Politica 41, 197–213.
  DOI: 10.1057/palgrave.ap.5500151
 19. Outlý, Jan. 2003. Strany a stát, volby a finance: vybrané aspekty primárních voleb a financování poli- tických stran. Olomouc: Periplum.
  DOI: <nenalezeno>
 20. Plutzer, Eric a Zipp, John P. 1996. „Identity Politics, Partisanship, and Voting for Women Candidates.“ The Public Opinion Quarterly 60, č. 1, 30–57.
  DOI: 10.1086/297738
 21. Rakušanová, Petra. 2004. „Genderová diferenciace účasti ve volbách do Evropského parlamentu.“ Socio- logický webzin. (http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=187&lst=103).
  DOI: <nenalezeno>
 22. Rakušanová, Petra. 2005. „Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice.“ Gender, Equal Opportunities Research 6, č 2, 25–30.
  DOI: <nenalezeno>
 23. Rakušanová, Petra. 2006. Zastoupení žen v české politice v kontextu voleb do Poslanecké sněmovny 2006: Trendy a výzvy. Praha: Forum 50 %.
  DOI: <nenalezeno>
 24. Řeháková, Blanka. 1999. „Předčasné volby 1998: Volební chování různých skupin voličů.“ Sociologický časopis 35, č. 3, 311–334.
  DOI: <nenalezeno>
 25. Sanbonmatsu, Kira. 2002. „Gender Stereotypes and Vote Choice.“ American Journal of Political Science 46, č. 1, 20–34.
  DOI: <nenalezeno>
 26. Sanbonmatsu, Kira. 2003. „Gender-Related Political Knowledge and the Descriptive Representation of Women.“ Political Behavior 25, č. 4, 367–388.
  DOI: 10.1023/B:POBE.0000004063.83917.2d
 27. Saxonberg, Steven. 2003. „Czech Political Parties Prefer Male Candidates to Female Votes.“ In: Wo- men’s Access to Political Power in Post-Communist Europe. Eds. Richard E. Matland a Kathleen A. Montgomery. Oxford: Oxford University Press, 245–266.
  DOI: <nenalezeno>
 28. Schmidt, Gregory D. 2008. „The election of women in list PR systems: Testing the conventional wis- dom.“ Electoral Studies 28, č. 2, 190–203.
  DOI: 10.1016/j.electstud.2008.08.002
 29. Smiggels Kavková, Jana. 2006. Analýza kandidátních listin pro volby do PSP ČR 2006 z hlediska za- stoupení žen a mužů. Fórum 50 % (http://padesatprocent.cz/docs/analyza-kand-listin.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 30. Smyčková, Lenka. 2009. Výběr kandidátů TOP 09: Ty jsi dobrý, pojď k nám! Praha: Aktualně.cz (http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/strany/clanek.phtml?id=643111).
  DOI: <nenalezeno>
 31. Strana zelených. 2010. Volební program Strany zelených – volby do Poslanecké sněmovny 2010 (http://www.zeleni.cz/underwood/download/files/sz-volebni-program-2010.pdf).
  DOI: <nenalezeno>
 32. Šimíček, Vojtěch. 1995. „Návrhy kandidátů politickými stranami.“ Politologický časopis 2, č. 4, 305–321. Šimíček, Vojtěch. 1996. „Vnitřní ‚život‘ politických stran.“ Politologický časopis 3, č. 2, 105–121. TOP 09. 2009. Stanovy politické strany TOP 09 (http://www.top09.cz/dokumenty/stanovy/).
  DOI: <nenalezeno>
 33. Tripp, Aili Mari a Kang, Alice. 2008. „The Global Impact of Quotas: On the Fast Track to Increased Female Legislative Representation.“ Comparative Political Studies 41, č. 3, 338–361.
  DOI: 10.1177/0010414006297342
 34. Věci veřejné. 2009. Stanovy (http://www.veciverejne.cz/stanovy.html).
  DOI: <nenalezeno>
 35. Věci veřejné. 2010. VV uzavřely interní referenda VV (http://www.veciverejne.cz/veci-verejne/clanky/ vv-uzavrely-interni-referenda-vv.html).
  DOI: <nenalezeno>
 36. Vlachová, Klára. 2009. „Stratifikace, zaměstnanecký sektor a volební chování.“ European Electoral Studies 4, č. 2, 135–141.
  DOI: <nenalezeno>
 37. Voda, Petr. 2010. „Efekt kandidáta.“ In: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Ed. Stanislav Balík. Brno: CDK, 185–207. Volební server ČSÚ. Praha: ČSÚ (http://www.volby.cz).
  DOI: <nenalezeno>
 38. Zákon 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
  DOI: <nenalezeno>
 39. Zipp, John P. a Plutzer, Eric. 1985. „Gender Differences in Voting for Female Candidates: Evidence From the 1982 Election.“ The Public Opinion Quarterly 49, č. 2, 179–197.
  DOI: 10.1086/268913